Javni poziv 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama“

Datum objave: 13.02.2020.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-05.02.01.00.0-09

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 17.02.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.06.2020.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

VAŽNO: Dana 21. travnja 2020. godine objavljeno je produljenje roka za dostavu projektnih prijedloga do 30.6.2020. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 18. ožujka 2020. objavljeno je produljenje roka za dostavu projektnih prijedloga do 30.4.2020.

Svrha poziva: Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Sažetak: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je  IX. Natječaj za provedbu podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala”.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova projekta koji su predmet Natječaja za:

  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom u periodu od u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od mraza u periodu od 1.1.2017. do 31.12.2017. godine na višegodišnjem nasadu
  • štete uzrokovane elementarnom nepogodom od 1.1.2018. godine
  • štete uzrokovane katastrofalnim događajem od 1.1.2014. godine.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: N/P

Intenzitet potpore:  do 100% ukupno prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 20.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link