Javni poziv 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“

Datum objave: 16.4.2021.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-05.02.01.00.0-11

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 17. Svibnja 2021. od 12:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 16. srpnja 2021. godine do 12:00 sati

Prihvatljivi korisnici: Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja (JRDŽ) do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Svrha poziva: Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog potresom 22.3.2020. godine i potresima od 28.12.2020. godine kako bi se osigurao nastavak i održivost

poljoprivredne proizvodnje.

Sažetak: Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., podmjere 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“ – provedba tipa operacije 5.2.1. „Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala“.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • investicije povezane sa sanacijom poljoprivrednog zemljišta
  • građenje/rekonstrukcija/opremanje poljoprivrednih gospodarskih objekata i pripadajuće infrastrukture za poljoprivrednu proizvodnju
  • popravak ili nabava novih/rabljenih poljoprivrednih strojeva, mehanizacije i opreme za poljoprivrednu proizvodnju
  • nabava domaćih životinja
  • kupnja i sadnja sadnica višegodišnjeg nasada/bilja
  • označavanje ulaganja sufinanciranih iz proračuna Europske unije, ali ne više od 100 eura u kunskoj protuvrijednosti
  • kupnja poljoprivrednog zemljišta, ali ne više od 10 % vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta i analiza tla

Intenzitet potpore:  100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta

Ukupna sredstva: 120.000.000,00 kuna

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija