Javni poziv 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

Datum objave: 9.10.2020.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-04.04.01.00.0-03

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 9.11.2020. od 12:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 1.3.2021. do 12:00

Prihvatljivi korisnici:

  • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika
  • javne ustanove i tijela, uključujući javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima i/ili drugim zaštićenim dijelovima prirode ili
  • udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara, zaštite okoliša i prirode registrirane u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

VAŽNO: Dana 7.1.2021. godine je objavljena Obavijest o produljenju roka za dostavu projektnih prijedloga do 1.ožujka 2021. godine. Više na poveznici…

Svrha poziva: Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.

Sažetak: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 9. listopada 2020. godine treći Natječaj iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za provedbu Podmjere 4.4. „Potpora za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena“ – provedba tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  • Ulaganje u građenje terasastih parcela
  • Ulaganja u građenje (vanjskih) suhozida
  • Ulaganja u sadnju živica
  • Uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta na jednokratnoj osnovi

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža visina javne potpore po projektu je 400 EUR, dok najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 150.000 EUR.

Intenzitet potpore:  100%

Ukupna sredstva: 50.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacijaa