Javni poziv 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“

Datum objave: 14.02.2020.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-04.02.02.00.0-02

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 16.03.2020. od 12:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.09.2020. do 12:00

Prihvatljivi korisnici:

  • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike
  • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala, srednja i velika poduzeća), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla.

VAŽNO: Dana 10. lipnja 2020. objavljena je Izmjena poziva kojom se produžuje rok za dostavu projektnih prijedloga do 30.9.2020. Više na poveznici…

Svrha poziva: Svrha Natječajaje povećanje učinkovitog korištenja energije.

Sažetak: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je danas, 14. veljače 2020. Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima« i Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.2 »Korištenje obnovljivih izvora energije«.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  1. Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  2. Građenje/rekonstrukcija i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
  3. Opći troškovi
  4. Nematerijalni troškovi

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Visina potpore po projektu iznosi od 15.000 do 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, a za korisnike početnike do 200.000 EUR.

Intenzitet potpore:  do 50% ukupnih prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 70.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link