Javni poziv 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

Datum objave: 14.02.2020.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-04.02.01.00.0-04

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 19.03.2020. od 12:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 18.09.2020. do 12:00

Prihvatljivi korisnici:

 • fizičke i pravne osobe registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla, uključujući početnike ili
 • fizičke i pravne osobe koje nisu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (mikro, mala, srednja i velika poduzeća), ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla
 • proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima koji uređuju rad proizvođačkih organizacija, pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu budu registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog ili ne životinjskog porijekla ili
 • fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika (mikro, mala, srednja i velika poduzeća) koje ne moraju biti registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda (u slučaju samostalnog ulaganja u marketing primarnih poljoprivrednih proizvoda).

VAŽNO: Dana 3. ožujka 2021. godine objavljena je Obavijest o povećanju alokacije Poziva za dodatnih 162 milijuna kuna radi velikog broja prijavljenih kvalitetnih projekata. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 20. kolovoza 2020. objavljena je Treća izmjena Natječaja kojom se produžuje rok za dostavu projektnih prijedloga do 18. rujna 2020. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 7. kolovoza 2020. godine objavljena je Druga izmjena Natječaja kojom se produžuje rok za dostavu projektnih prijedloga do 21. kolovoza 2020. do 12:00 sati. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 10. lipnja 2020. godine objavljena je Izmjena Poziva kojom se mijenja rok za dostavu projektnih prijedloga do 14. kolovoza 2020. godine. Više na poveznici…

Svrha poziva: Svrha Natječaja je povećanje vrijednosti proizvoda iz primarne poljoprivredne proizvodnje.

Sažetak: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 14. veljače 2020. Natječaj za provedbu Podmjere 4.2. »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« – provedba tipa operacije 4.2.1 »Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima«.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

 1. Građenje/rekonstrukcija/opremanje objekata za preradu i ostalih gospodarskih objekata koji su u funkciji djelatnosti prerade s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 2. Nabava strojeva i opreme za preradu i ostale postupke koji su u funkciji djelatnosti prerade
 3. Građenje/rekonstrukcija/opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključujući kušaonice)
 4. Građenje/rekonstrukcija/opremanjeobjekata za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom
 5. Građenje/rekonstrukcija/opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom koji su u funkciji djelatnosti prerade
 6. Nabava gospodarskih vozila i poljoprivrednih strojeva
 7. Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta
 8. Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (eu) br. 1305/2013
 9. Opći troškovi
 10. Nematerijalni troškovi

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Za mikro, male i srednje korisnike najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 3.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka, do 2.000.000 EUR za ostale sektore i do 200.000 EUR za korisnike početnike. Za velike korisnike najviša visina javne potpore po projektu iznosi do 5.000.000 EUR za sektor prerade mesa i mlijeka, do 3.000.000 EUR za ostale sektore i do 200.000 EUR za korisnike početnike.

Intenzitet potpore:  do 50% ukupno prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 462.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link