Javni poziv 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)

Datum objave: 02.12.2019.

FOND: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Referentni broj: PRR-04.01.01.02.0-06

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 02.01.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 28.02.2020.

Prihvatljivi korisnici:

 • Obiteljska poljoprivredna gospodarstva,
 • Obrt registriran za poljoprivrednu djelatnost,
 • Trgovačko društvo za poljoprivrednu djelatnost

Svrha poziva: podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru govedarstva

Sažetak: Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ – tovno govedarstvo (u daljnjem tekstu: tip operacije 4.1.1).

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

 1. Građenje/rekonstrukcija i opremanje objekata za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
 2. Nabava poljoprivredne mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju
 3. Građenje/rekonstrukcija i opremanje ostalih gospodarskih objekata, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
 4. Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova), ako se ulaganje provodi sukladno važećim propisima kojima se uređuje gradnja, uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu, ali ne prije 1. siječnja 2014. godine
 5. Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013
 6. Opći troškovi
 7. Nematerijalni troškovi

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 5.000 – 200.000/500.000 eura u protuvrijednosti u kunama

Intenzitet potpore:  do 50% ukupno prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 100.000.000,00 HRK od čega:

 • 60.000.000,00 HRK za ulaganja u tovno govedarstvo, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i
 • 40.000.000,00 HRK za ulaganja u tovno govedarstvo, za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link