Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga)

Datum objave: 19.6.2020.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: ZO-4/2020

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 19.6.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.8.2020.

Prihvatljivi korisnici:

  • udrge upisane u Registar udruga koje djeluju minimalno godinu dana od dana objave poziva koje su programski usmjerene na jedno od sljedećih područja: ekologija, zaštita okoliša i prirode, zaštita mora i morskog okoliša te održivog razvoja, speleologija.

Svrha poziva: sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva (udruga) u području zaštite okoliša

Sažetak:

Cilj natječaja je pružiti financijsku potporu projektima čije će aktivnosti poticati razmjenu i ponovne uporabe isluženih proizvoda, organiziranje ronilačkih akcija za otklananje otpada u morskom okolišu te sakupljanje i odlaganje otpada iz speleoloških objekata u dogovoru s mjesnom nadležnom ustanovom koja upravlja spornim objektom.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljiva područja za provedbu projekta:

  1. aktivnosti ponovne uporabe
  2. organiziranje ekološkh akcija za prikupljanje otpada s morskog dna
  3. organiziranje ekoloških akcija za prikupljanje otpada iz speleoloških objekata

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 20.000,00 HRK – 60.000,00 HRK

Intenzitet potpore: /

Ukupna sredstva: 1.700.000,00 HRK

Nadležno tijelo:  Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija