Javni natječaj za energetsku obnovu kulturne baštine

Datum objave: 22.12.2021.

FOND: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Referentni broj: EnU-9/21

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 22. prosinca 2021. godine u 14:00 sati

Rok za podnošenje projektnih prijava: 10. veljače 2022. godine u 14:00 sati.

Prihvatljivi korisnici:

  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • tijela državne uprave,
  • javne ustanove i
  • proračunski korisnici koji: podnesu prijavu i dostave svu obveznu dokumentaciju, imaju sjedište na području Republike Hrvatske, su vlasnici/suvlasnici zgrada u kojima se provodi energetska obnova ili koriste zgrade u kojima se provodi energetska obnova, pri čemu su zgrade u kojima se provodi energetska obnova u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih korisnika sredstava po ovom Natječaju i/ili vlasništvu/suvlasništvu Republike Hrvatske, nemaju nepodmirenih obveza javnih davanja prema potvrdi Porezne uprave, nemaju poslovne račune u blokadi.

Svrha poziva: Cilj Natječaja je povećanje broja energetski obnovljenih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra. Procjenjuje se da će se provedbom Natječaja energetski obnoviti oko 20 zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra.

Sažetak: Predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje energetske obnove postojećih zgrada javne namjene koje imaju status kulturnog dobra i nisu oštećene u potresu.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Opravdani troškovi po ovom Natječaju su troškovi:

• energetske obnove,

• stručnog nadzora, projektantskog nadzora i koordinatora zaštite na radu (do najviše 5% iznosa ukupne investicije),

nastali nakon objave Natječaja. Vrijeme nastanka troška utvrđuje se datumom izdavanja računa. Troškovi energetske obnove su opravdani ukoliko se projektiranim mjerama postiže minimalna ušteda energije od 20% QH,nd i/ili 20% Eprim sukladno Tehničkim uvjetima Natječaja. Fond sukladnost s Tehničkim uvjetima Natječaja i opravdanost troškova utvrđuje uvidom u glavni projekt s pripadajućim troškovnikom radova i opreme. Porez na dodanu vrijednost (PDV) je prihvatljiv trošak ukoliko nije povrativ

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Bespovratna sredstva po ovom Natječaju dodjeljuju se putem sredstava pomoći, u iznosu do najviše 2.000.000,00 kuna po prijavi.

Intenzitet potpore: 

– 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,

– 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,

– 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske,

što se određuje prema lokaciji prijavljene zgrade.

Ukupna sredstva: 30.000.000,00 kuna

Nadležno tijelo: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Izvor: fzoeu

Dokumentacija