Javni natječaj „Ulaganja u vinarije i marketing vina“

Datum objave: 4.3.2021.

FOND: Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Referentni broj: NP

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 4.3.2021.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.4.2021.

Prihvatljivi korisnici:

  • poduzeća u sektoru vina (vinarije – fizičke ili pravne osobe upisane u Vinogradarski registar) koja se bave proizvodnjom ili prodajom proizvoda,
  • organizacije proizvođača vina,
  • udruženja dvaju ili više proizvođača ili
  • sektorske organizacije.

Svrha poziva: Cilj poziva je povećanje proizvodnje kvalitetnih vina i povećanje konkurentnosti proizvođača kroz modernizaciju proizvodnje vina, te kroz nova ulaganja u infrastrukturu vinarija i prerađivačkih kapaciteta, a sve u cilju smanjenja troškova proizvodnje uzimajući u obzir zahtjeve iz područja sigurnosti hrane i visokih ekoloških standarda u procesu proizvodnje.

Sažetak: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 4. ožujka 2021. godine Natječaj za mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje 2019. –2023.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi:

  • troškovi izgradnje/poboljšanja, stjecanja (kupnje) nepokretne imovine radi prenamjene u vinarije i/ili prezentacijske i/ili prodajne objekte uključujući i kupnju zemljišta kao jedne od aktivnosti u okviru projekta s ciljem izgradnje vinarije i/ili prezentacijskog i/ili prodajnog objekta, 
  • troškovi kupnje novih strojeva i opreme do iznosa njihove tržišne vrijednosti,
  • Troškovi uređenja okoliša, radnih i manipulativnih površina te parkirališta na gospodarstvu, izgradnja pristupnih puteva do objekta na gospodarstvu (do maksimalno 10% ukupno prihvatljivih troškova projekta). 
  • troškovi kupnje ili razvoja računalnih softvera i kupnje patenata, licencija i autorskih prava te registracije zajedničkih žigova.
  • opći troškovi povezani s izgradnjom/poboljšanjem, stjecanjem nepokretne imovine i troškovima kupnje novih strojeva i opreme (do 5.000,00 EUR),

Minimalni / maksimalni iznos potpore: 1.500.000 EUR za mikro, mala i srednja poduzeća, 750.000 EUR za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR, te 550.000 EUR za ostala velika poduzeća.

Intenzitet potpore:  50% za mikro, mala i srednja poduzeća, 25% za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR, te 24% za ostala velika poduzeća.

VAŽNO: Sukladno Delegiranoj uredbi Komisije (EU) 2021/95 оd 28. siječnja 2021., zbog tržišnih poremećaja uzrokovanih pandemijom bolesti COVID-19, razina potpore koja se može odobriti zaključno sa 15.10.2021. godine iznosi:

•             za mikro, mala i srednja poduzeća (uključujući i fizičke osobe) maksimalna potpora iznosi 70 % prihvatljivih troškova,

•             za velika poduzeća s manje od 750 zaposlenih ili prometom manjim od 200 milijuna EUR potpora iznosi 35 % prihvatljivih troškova,

•             za velika poduzeća koja imaju 750 ili više zaposlenih ili promet od 200 milijuna EUR i više  potpora iznosi 34 % prihvatljivih troškova.

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Izvor: apprrr

Dokumentacija