Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Strateški poziv)

Datum objave: 1.10.2019.

FOND:  Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: Nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 1.10.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.11.2019. do 12:00

Prihvatljivi korisnici:

 1. Tijela javne vlasti,
 2. Tijela čija je djelatnost uređena javnim zakonima,
 3. Privatne institucije,
 4.  Međunarodne organizacije koje djeluju sukladno hrvatskom ili talijanskom zakonu

Programsko područje obuhvaća 8 županija  u Hrvatskoj (Primorsko-goransku, Ličko-senjsku, Zadarsku, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku, Istarsku, Dubrovačko-neretvansku i Karlovačku) te 25 pokrajina u Italiji (Teramo, Pescara, Chieti, Campobasso, Brindisi, Lecce, Foggia, Bari, Barletta-Andria-Trani, Venezia, Padova, Rovigo, Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Pesaro e Urbino, Ancona, Macerata, Ascoli Piceno, Fermo).

Svrha poziva: Povećati napredak područja i potencijal plavog rasta potičući prekograničnu suradnju koja može ostvariti vidljive promjene.

Sažetak: Program prekogranične suradnje INTERREG V-A Italija-Hrvatska 2014.-2020. jedan je od programa Europske teritorijalne suradnje koji podupire Europsku kohezijsku politiku te doprinosi skladnom razvoju Europske unije kroz jačanje ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. Drugi poziv za dostavu projektnih prijedloga otvoren je za financiranje strateških projekata u okviru 4 prioritetne osi te u okviru 11 unaprijed definiranih strateških tema.

Strateške teme: 1) Plava tehnologija, 2) Prilagodba klimatskim promjenama, 3) Rizik od poplave, 4) Izlijevanje nafte i ostale morske katastrofe, požari i potresi, 5) Obalni i kopneni turizam, 6) Morski okoliš, 7) Ribarstvo i akvakultura, 8) Morski otpad, 9) Pomorski promet, 10) Mobilnost putnika, 11) Nautičke usluge.

Prihvatljivi troškovi:  

 • Troškovi pripreme projekta (do 20.000,00 EUR);
 • Troškovi osoblja;
 • Uredski troškovi i troškovi administracije;
 • Putni troškovi i troškovi smještaja;
 • Trošak vanjskih usluga,
 • Troškovi opreme;
 • Manji radovi na infrastrukturi i rekonstrukciji.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

Intenzitet potpore: do 85% za prijavitelje iz Hrvatske

Ukupna sredstva:  69.713.000,00  EUR

Nadležno tijelo: Upravljačko tijelo programa i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije

Izvor: strukturnifondovi.hr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link