Jadransko – jonski program transnacionalne suradnje – INTERREG ADRION

Datum objave: 20.05.2019.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 20.06.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 12.09.2019. i 13.09.2019.

Prihvatljivi korisnici:

  • Javna tijela (nacionalna i regionalna)
  • Tijela s javnim ovlastima sa sjedištem u programskom području (Hrvatska, Grčka, Italija i Slovenija, Bosna i Hercegovina, Albanija, Crna Gora i Srbija)

VAŽNO: 19. srpnja 2019. godine je rok za podnošenje projektnih prijava produžen do 12. rujna za prioritetnu os 1, a do 13. rujna 2019. za prioritetnu os 2. Izvor: adrioninterreg

Svrha poziva: Cilj programa je poticati izradu politika i inovacija u upravljanju koje bi potaknule integraciju partnerskih zemalja programskog područja, na osnovu bogatstva prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u jadransko-jonskom području.

Sažetak: Poziv se odnosi na dvije prioritetne osi, odnosno četiri teme, a za pojedini projekt je potrebno osigurati minimalno šest (6) projektnih partnera iz barem šest (6) zemalja programskog područja:

Prioritetna os 1 – „Inovativna i pametna regija“

Tema 1: Strategija pametne specijalizacije (S3) u Plavom rastu

Tema 2: Društvene inovacije

Prioritetna os 3 – „Povezana regija“

Tema 1: Pomorski promet

Tema 2: Gradski promet

Prihvatljive aktivnosti / projekti: a) Razvijanje mreža suradnje; b) Zajednički sustavi upravljanja i sporazumi o suradnji; c) Strategije i Akcijski planovi; d) Pilot projekti

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 22.971.000,00 HRK

Intenzitet potpore:  85 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta za hrvatske partnere

Ukupna sredstva: 84.474.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Upravljačko tijelo Interreg Adrion

Izvor: https://www.adrioninterreg.eu/

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link