Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini

Datum objave: 16.08.2019.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: 19_4_OSI

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 16.08.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 16.09.2019.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi prijavitelji su udruge osoba s invaliditetom registrirane u Republici Hrvatskoj.

Svrha poziva: Cilj natječaja je podići razinu održivosti udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini putem trogodišnje financijske i stručne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge.

Sažetak: U ovom se natječaju podrška dobiva za daljnje djelovanje udruge i obavljanje njene osnovne djelatnosti pod uvjetom da udruga u prijavi kvalitetno predstavi glavne, strateške programe koje provodi te smjernice organizacijskog razvoja dokazujući na taj način svoj doprinos pozitivnim promjenama u društvu u jednom ili više programskih područja djelovanja kojima se potiče razvoj demokracije i civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Udruga može zatražiti institucionalnu podršku na razdoblje od najviše 3 (tri) godine s time da Nacionalna zaklada s udrugama kojima je odobrena podrška zaključuju ugovore o financiranju institucionalne podrške svake godine nakon vrednovanja prethodnog razdoblja.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Osnovna djelatnost udruge

Prihvatljiva područja za provedbu projekta: Područje prava invalida rada, civilnih invalida rata, gluhih i nagluhih osoba, slijepih osoba, gluhoslijepih osoba, osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, mišićnom distrofijom, multiplom sklerozom, mentalnim, intelektualnim teškoćama te tjelesnim invaliditetom odnosno kao udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

1. do Kn 300.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

2. do Kn 200.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

3. do Kn 100.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja

Intenzitet potpore:  nije primjenjivo

Ukupna sredstva: 4.500.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Izvor: nzrcd

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link