Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini

Datum objave: 16.08.2019.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: 19_3_DR

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 16.08.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 16.09.2019.

Prihvatljivi korisnici: Prihvatljivi prijavitelji su udruge iz Domovinskog rata.

Svrha poziva: Cilj natječaja je podići razinu održivosti udruga iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini putem trogodišnje financijske i stručne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge.

Sažetak: U ovom se natječaju podrška dobiva za daljnje djelovanje udruge i obavljanje njene osnovne djelatnosti pod uvjetom da udruga u prijavi kvalitetno predstavi glavne, strateške programe koje provodi te smjernice organizacijskog razvoja dokazujući na taj način svoj doprinos pozitivnim promjenama u društvu u jednom ili više programskih područja djelovanja kojima se potiče razvoj demokracije i civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Udruga može zatražiti institucionalnu podršku na razdoblje od najviše 3 (tri) godine s time da Nacionalna zaklada s udrugama kojima je odobrena podrška zaključuju ugovore o financiranju institucionalne podrške svake godine nakon vrednovanja prethodnog razdoblja.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Osnovna djelatnost udruge

Prihvatljiva područja za provedbu projekta: Područja rada udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i udruga stradalnika iz Domovinskog rata (hrvatskih branitelja s  invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, članova obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osoba koje su preživjele seksualno nasilje u Domovinskom ratu, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata oboljelih od PTSP -a, civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

1. do Kn 300.000,00 – do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

2. do Kn 200.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja

3. do Kn 100.000,00 – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja

Intenzitet potpore:  Nije primjenjivo

Ukupna sredstva: 4.500.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Izvor: nzrcd

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link