Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini

Datum objave: 17.08.2020.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: IP_20_3_DR

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 17.08.2020.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 16.09.2020.

Prihvatljivi korisnici: udruge iz Domovinskog rata, upisane u Registar udruga RH i Registar neprofitnih organizacija;

Svrha poziva: Cilj natječaja je podići razinu održivosti udruga iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini putem trogodišnje financijske i stručne podrške stabilizaciji i daljnjem organizacijskom i programskom razvoju udruge.

Sažetak: U ovom se natječaju podrška dobiva za daljnje djelovanje udruge i obavljanje njene osnovne djelatnosti pod uvjetom da udruga u prijavi kvalitetno predstavi glavne, strateške programe koje provodi te smjernice organizacijskog razvoja dokazujući na taj način svoj doprinos pozitivnim promjenama u društvu u jednom ili više programskih područja djelovanja kojima se potiče razvoj demokracije i civilnoga društva u Republici Hrvatskoj. Udruga može zatražiti institucionalnu podršku na razdoblje od najviše 3 (tri) godine s time da Nacionalna zaklada s udrugama kojima je odobrena podrška zaključuju ugovore o financiranju institucionalne podrške svake godine nakon vrednovanja prethodnog razdoblja.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Osnovna djelatnost udruge

Prihvatljiva područja za provedbu projekta: Područja rada udruga hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i udruga stradalnika iz Domovinskog rata (hrvatskih branitelja s  invaliditetom, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, članova obitelji umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, osoba koje su preživjele seksualno nasilje u Domovinskom ratu, hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata oboljelih od PTSP -a, civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.

Minimalni / maksimalni iznos potpore:

1. do 300.000,00 HRK– do deset (10) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje pet (5) godina od dana registracije do dana raspisivanja natječaja, imaju najmanje 3 (tri) zaposlene osobe temeljem ugovora o radu na dan raspisivanja natječaja te prihod od najmanje 350.000,00 kn u 2019. godini.

2. do 200.000,00 HRK – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje tri (3) godine od dana registracije do dana raspisivanja natječaja, imaju najmanje 2 (dvije) zaposlene osobe temeljem ugovora o radu na dan raspisivanja natječaja te prihod od najmanje 150.000,00 kn u 2019. godini.

3. do 100.000,00 HRK – do pet (5) podrški za udruge registrirane u Republici Hrvatskoj koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana raspisivanja ovoga natječaja te imaju prihod od najmanje 75.000,00 kn u 2019. godini. Udruga ne mora imati zaposlene, a ako ih ima onda ne više od 1 (jedne) zaposlene osobe temeljem ugovora o radu na dan raspisivanja natječaja.  Intenzitet potpore:  Nije primjenjivo

Izvor: nzrcd

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link