Inovacije u S3 područjima

Datum objave: 1.07.2019.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: KK.03.2.2.06.

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 15.07.2019. u 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 15.11.2019. u 11:00:00

Prihvatljivi korisnici: Inovativna mikro, mala i srednja poduzeća

NAJAVA INFORMATIVNE RADIONICE: Radionica o pozivu na dostavu projektnih prijedloga „Inovacije u S3 područjima“ (KK.03.2.2.06.) održat će se u ponedjeljak, 16. rujna 2019. godine s početkom u 13 sati u Hotelu International – dvorana Grand Salon, Miramarska cesta 24, 10 000 Zagreb. Na radionicu se možete prijaviti putem poveznice: https://bit.ly/2ltOUI9

VAŽNO: Dana 14. kolovoza 2019. objavljena je druga izmjena Poziva Inovacije u S3 područjima, kojom je izmijenjen Prilog 11. Pravila o financijskim korekcijama. Druge odredbe natječaja i dokumentacija ostaju nepromijenjeni.

Svrha poziva: Ovim Pozivom MSP-ovi se potiču na komercijalizaciju inovacija proizvoda/usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3). Dodjelom bespovratnih potpora podržat će se inovativne MSP-ove koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju i plasman inovativnih proizvoda/usluga na tržište, a koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu.

Sažetak: Predmet poziva su ulaganja u provedbu novih rješenja – inovativnih proizvoda/usluga MSP-ova u S3 područjima putem ulaganja u inovacije procesa i/ili organizaciju poslovanja.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljiva područja za provedbu projekta: Kako bi bio prihvatljiv, projektni prijedlog i područje primjene rezultata mora biti u skladu s tematskim i podtematskim područjima definiranima u S3.

Popis S3 područja:

1. Zdravlje i kvaliteta života

(1.) Farmaceutika, biofarmaceutika, medicinska oprema i uređaji

(2.) Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike

(3.) Nutricionizam

2. Energija i održivi okoliš

(4.) Energetske tehnologije, sustavi i oprema

(5.) Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

3. Promet i mobilnost

(6.) Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila

(7.) Ekološki prihvatljiva prometna rješenja

(8.) Inteligentni transportni sustavi i logistika

4. Sigurnost

(9.) Kibernetička sigurnost

(10.) Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene (dual-use)

(11.) Protuminski program

5. Hrana i bio ekonomija

(12.) Održiva proizvodnja i prerada hrane

(13.) Održiva proizvodnja i prerada drva

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Ukupni najviši iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 20.000.000,00 HRK po projektnom prijedlogu, a najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinom projektnom prijedlogu je 750.000,00 HRK.

Intenzitet potpore: 

  • Regionalne potpore za ulaganje: 45% prihvatljivih troškova za mikro i male, a 35% prihvatljivih troškova za srednje poduzetnike;
  • Potpore za inovacije procesa i organizacije poslovanja: 50% prihvatljivih troškova;
  • Potpore male vrijednosti: 75% prihvatljivih troškova.

Ukupna sredstva: 634.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Izvor: mrrfeu.hr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link