Državna potpora za istraživačko-razvojane (IRI) projekte

Datum objave: 25.1.2019.

FOND: Državni proračun

Referentni broj: Nema

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 25.1.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava:

Prihvatljivi korisnici: pravne i fizičke osobe i mali, srednji i veliki poduzetnici.

Svrha poziva: Povećanje ulaganja privatnog sektora u istraživanje i razvoj, povećanje broja poduzetnika koji ulažu u istraživanje i razvoj te poticanje suradnje poduzetnika s organizacijama za istraživanje i širenje znanja na istraživačko-razvojnim projektima.

Sažetak: Pravilnikom o državnoj potpori za istraživačko-razvojne projekte objavljenim u Narodnim novinama broj 9/2019 od 25.1.2019. propisuje se postupak utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za ostvarivanje prava na dodatno umanjenje osnovice poreza na dobit odnosno poreza na dohodak za opravdane prihvatljive troškove istraživačko-razvojnih projekata i studija izvedivosti, postupak dodjele potpore, način ostvarivanja prava, način praćenja provedbe projekta, te druga pitanja vezana uz ostvarivanje prava na državne potpore. Razdoblje realizacije projekta na temelju koje se ostvaruje potpora može trajati do tri godine od početka projekta.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Aktivnosti istraživanja i razvoja moraju uključivati pet osnovnih kriterija: novo znanje (kao cilj aktivnosti), kreativno (novi koncepti, ideje i metode koji unaprjeđuju postojeće znanje), neizvjesno u smislu ishoda, sistematično (planirano s osiguranjem sredstava i bilježenjem ishoda) i prenosivo (ishodi su prenosivi kao nova znanja) i/ili moguće ponoviti.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Nema

Intenzitet potpore: Nema

Ukupna sredstva: Nema

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Izvor: hamagbicro

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link