Drugi javni poziv za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.

Datum objave: 2.11.2023.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: 2021TC16FFTN004

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 2.11.2023.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 3.4.2024. do 14:00 sati

Prihvatljivi korisnici: mogu biti tijela javne vlasti, neprofitne organizacije, obrazovne ustanove, istraživačke organizacije i druge relevantne dionike iz dunavske regije. Svaki projekt mora uključivati ​​najmanje tri financijska projektna partnera iz tri različite zemlje programskog područja.

VAŽNO: Rok za dostavu projektnih prijedloga je produljen do 3. travnja 2024. do 14:00 sati. Više na poveznici…

Svrha poziva: Program daje mogućnost za suradnju na strateškim područjima unutar dunavske regije između zemalja članica EU i susjednih zemalja, a u obuhvaća devet članica Europske unije (Austriju, Bugarsku, Hrvatsku, Češku, Mađarsku, Rumunjsku, Slovačku, Sloveniju i Njemačku) te pet država nečlanica (Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju, Moldovu i Ukrajinu).

U sklopu drugog poziva Program će financirati projekte koji se, između ostaloga, bave prilagodbom klimatskim promjenama, jačanjem zaštite okoliša te biološke raznolikosti, povećanjem učinkovitosti tržišta rada i pristupa visokokvalitetnom zapošljavanju, poboljšanjem pristupa obrazovanju, kao i jačanjem uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, društvenoj uključenosti i društvenim inovacijama.

Sažetak: Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027. 2. studenoga 2023. godine otvorio je drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga te poziva zainteresirane javne i privatne organizacije na dostavu projektnih prijedloga. Poziv će biti otvoren do 29. ožujka 2023. godine u 14:00 sati.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Projekti se moraju usredotočiti na jedan od sljedećih posebnih ciljeva programa:

Prioritet 2 – Zelenija dunavska regija s niskim udjelom ugljika

SC2.2: Promicanje kapaciteta prilagodbe klimatskim promjenama u dunavskoj regiji i upravljanja katastrofama na transnacionalnoj razini u odnosu na rizike za okoliš, uzimajući u obzir pristupe temeljene na ekosustavima

SC2.3: Održivo, integrirano, transnacionalno upravljanje vodama i sedimentima u slivu rijeke Dunav koje osigurava dobru kvalitetu i količinu vode i ravnotežu sedimenata

SC2.4: Zaštita i očuvanje bioraznolikosti u ekološkim koridorima i eko-regijama od transnacionalnog značaja u Dunavskoj regiji

Prioritet 3 – Uključivija dunavska regija

SC3.1: Dostupna, uključiva i učinkovita tržišta rada

SC3.2: Dostupne i uključive kvalitetne usluge u obrazovanju, osposobljavanju i cjeloživotnom učenju

SC3.3: Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i društvenim inovacijama

Prioritet 4 – Bolje upravljanje suradnjom u dunavskoj regiji

SC4.2: Povećani institucionalni kapaciteti za teritorijalno i makroregionalno upravljanje.

Intenzitet potpore:  80%

Ukupna sredstva: 38.749.913,00 EUR

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Izvor: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU

Dokumentacija