Dokazivanje inovativnog koncepta – Drugi Poziv

Datum objave: 31.7.2023.

FOND: NPOO

Referentni broj: NPOO.C3.2.R3-I1.05

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 01.10.23, 00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 2.1.24, 23:58

Prihvatljivi korisnici:

  1. Mikro poduzetnici
  2. Mali poduzetnici
  3. Srednji poduzetnici
  4. Znanstvenoistraživačke institucije
  5. Građani

Svrha poziva: Povećanje spremnosti za razvoj novih proizvoda i procesa zbog poboljšanih istraživačko-razvojnih i inovacijskih kapaciteta poduzeća i znanstvenih organizacija. Posebni ciljevi Poziva:

A. Poboljšanje tržišne spremnosti rezultata istraživanja i razvoja,

B. Unaprjeđenje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije.

Sažetak: Dodjela bespovratnih sredstava mikro, malim i srednjim poduzećima, te znanstvenim organizacijama, za sufinanciranje pretkomercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa, kako bi se utvrdio potencijal za komercijalizaciju, usmjerio daljnji razvoj i smanjio rizik investicije.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

1) Istraživanje (TRL 3-4):

1.1) Izrada prototipa;

1.2) Demonstracija tehničke izvedivosti.

2.) Aktivnosti upravljanja inovacijskim ciklusom.

Aktivnost upravljanja inovacijskim ciklusom je obavezna za sve projekte bez obzira na to hoće li se projekt pokazati izvedivim ili ne.

3) Izrada dokumenata u svrhu komercijalizacije inovacije:

3.1) Analiza tržišta;

3.2) Izrada studije izvedivosti;

3.3) Izrada koncepta i/ili strategije za razvoj i/ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju);

3.4) Provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,

3.5) Pretraga patenata

3.6) Validacija ideje tj. tržišne potrebe, analiza strategije zaštite intelektualnog vlasništva

Ukoliko se tijekom provedbe pokaže da projekt nije izvediv iz tehničko-tehnoloških razloga, prijavitelj nije obavezan provesti predložene aktivnosti.

4) Administrativno vođenje projekta:

4.1) Izvršavanje administrativnih ugovornih obveza u provedbi projekta kao što su izvještavanje, priprema zahtjeva za plaćanje, priprema i provođenje postupaka nabave.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: od 26.500,00 € do 66.000,00 €

Intenzitet potpore:

MIKRO, MALI I SREDNJI PODUZETNICI:

Potpore za istraživanje i razvoj: do 70% za mikro i mala poduzeća, odnosno do 60% za srednja poduzeća

Potpore za inovacije za MSP-ove: do 50%

ISTRAŽIVAČKE ORGANIZACIJE: intenzitet potpore iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta

Ukupna sredstva: 4.799.920,37 €

Nadležno tijelo: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Izvor: fondovieu

Dokumentacija