Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

U okviru međusektorskog potprograma Programa Kreativna Europa Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije 13. svibnja 2019. godine objavila je poziv na podnošenje prijedloga EACEA 06/2019 namijenjen projektima pod krovnom temom „Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja“. Rok za prijavu je 20. lipnja 2019. godine do 12:00 sati.

Cilj: Poticanje razvoja politika, inovacija, kreativnosti, razvoja publike i novih poslovnih i upravljačkih modela kroz potporu za transnacionalnu političku suradnju, međusektorskim potprogramom u sklopu programa Kreativna Europa pruža se potpora ispitivanju novih međusektorskih poslovnih pristupa financiranju, distribuciji i unovčenju stvaralaštva. Prihvatljivi projekti sadržavaju: 
Nove oblike stvaralaštva kojima se povezuju različiti kulturni i kreativni sektori, uključujući audiovizualni sektor, uz primjenu inovativnih tehnologija, uključujući virtualnu stvarnost;
Primjenu inovativnog međusektorskog pristupa i alata za lakši pristup, distribuciju, promidžbu i unovčenje kulturnih sadržaja i kreativnosti, uključujući kulturnu baštinu.
Prijedlog treba treba podnijeti konzorcij od najmanje triju pravnih subjekata iz različitih zemalja sudionica programa Kreativna Europa, u kojem su zastupljena raznolika stručna znanja iz nekoliko kulturnih i kreativnih sektora, uključujući audiovizualni.

Prihvatljivi korisnici: Vodeći partner može biti neprofitna organizacija, tijelo javne vlasti (nacionalne, regionalne, lokalne), međunarodna organizacija, sveučilište, obrazovna ustanova, istraživački centar, subjekti koji ostvaruju dobit. Fizičke osobe nisu prihvatljive, osim ako imaju status samozaposlene osobe ili jednakovrijedan status

Ukupna alokacija raspoloživih sredstava: 1.75 milijuna EUR

Intenzitet potpore: Iznosi najviše do 60% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. 

Iznos: Najniža vrijednost potpore po projektu iznosi 150.000 EUR

Prihvatljivost projekta: audiovizualni aspekt i aspekt nove digitalne tehnologije, koji će se provoditi barem u jednom od sljedećih područja: muzeji, izvedbe uživo i/ili kulturna baština

Izvor: www.min-kulture.hr

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri provjeri prihvatljivosti na natječaj i pri izradi projektne dokumentacije, obratite nam se na INFO@arsillyrica.hr.