Javni poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

Datum objave: 18.05.2018.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: KK.03.2.1.12

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 18.06.2018.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 19.06.2020. do 11:00 sati.

Prihvatljivi korisnici: Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik

VAŽNO: Budući da je zaprimljen velik broj kvalitetnih projektnih prijedloga koji su premašili predviđenu alokaciju Poziva, ministar gospodarstva i održivog razvoja, dr. sc. Tomislav Ćorić je 9. prosinca 2020. donio Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Certifikacijom proizvoda do tržišta”. Ukupna alokacija Poziva sada iznosi 41.322.500,00 kn (umjesto dosadašnjih 30.000.000,00 HRK). Više na poveznici…

VAŽNO: Uslijed velikog broja zaprimljenih projektnih prijedloga koji su premašili ukupnu raspoloživu financijsku omotnicu, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta zatvara ovaj Poziv. Zatvaranje Poziva stupa na snagu dana 19. lipnja 2020. godine u 11,00 sati, a zaprimanje dodatnih prijava na ovaj Poziv neće biti omogućeno. Više na poveznici…

VAŽNO: Dana 14. kolovoza 2019. objavljena je druga izmjena Poziva Certifikacijom proizvoda do tržišta, kojom je izmijenjen Prilog 11. Pravila o financijskim korekcijama. Druge odredbe natječaja i dokumentacija ostaju nepromijenjeni.

Svrha poziva: Povećanom primjenom normi, zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti aktivnostima MSP-ova da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti. Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima.

Sažetak: Ovim Pozivom sufinancirat će se certifikacija proizvoda. Povećanom primjenom usklađenih europskih norma, odnosno provedbom postupaka ocjenjivanja sukladnosti proizvoda koji su propisani usklađenim zakonodavstvom Zajednice (oznaka CE, EU Izjava o sukladnosti ), zajedno s pouzdanim tehnološkim rješenjem, pridonijeti će se da dokazom kvalitete, sigurnosti i pouzdanosti svojih proizvoda MSP-ovi osiguraju preduvjete za povećanje izvoza i ukupne konkurentnosti.

Prihvatljive aktivnosti / projekti: Prihvatljive kategorije troškova mogu biti sve radnje u okviru postupka ocjenjivanja sukladnosti odnosno: 1. troškovi pripreme propisane tehničke dokumentacije (tehnička datoteka koja prati spis) ukoliko istu priprema vanjski pružatelj usluge izrade tehničke dokumentacije, 2. prijevod tehničke dokumentacije na strani jezik, ukoliko je neophodno za ocjenjivanje sukladnosti, 3. troškovi transporta proizvoda do akreditiranog tijela za ocjenjivanje sukladnosti, 4. ocjenjivanje sukladnosti proizvoda (ispitivanje, pregled, certifikacija, mjerenje, umjeravanje) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti, 5. troškovi postupka ocjene sukladnosti proizvoda i izdavanje isprava o sukladnosti (na primjer: izvještaj o ispitivanju, certifikat, potvrda o sukladnosti, potvrda o pregledu, izjava o svojstvima) od strane akreditiranog tijela za ocjenu sukladnosti, 6. troškovi u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: Najniža vrijednost potpore po pojedinom projektu iznosi 20.000,00 kuna, a ukupna potpora ne može prijeći prag od 1.000.000,00 kuna.

Intenzitet potpore:  85% za mikro i mala poduzeća, 65% za srednja poduzeća

Ukupna sredstva: 41.322.500,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Izvor: efondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link