Aktualni natječaji Splitsko – dalmatinske županije

Na službenim stranicama Splitsko – dalmatinske županije objavljeni su sljedeći natječaji za dodjelu bespovratnih sredstava:

Natječaji za jedinice lokalne samouprave i ustanove

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 12. Potpora za sufinanciranje nabave sadnog materijala na području SDŽ za 2020. g.

Iznos potpore: 1/3 ukupno opravdanih troškova

Rok za prijavu: 02. travnja 2020.

Više…

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Programa sufinanciranja razvojnih projekata u turizmu na području SDŽ u 2020.

Iznos potpore: 50%/60%/75% prihvatljivih troškova ovisno o području na kojem se JLS nalazi

Rok za prijavu: 18. ožujka 2020.

Više…

Natječaj za financiranje projekata, programa ili aktivnosti iz područja kulture u 2020. godini

Iznos potpore: 50.000,00 kn za jedinice lokalne samouprave, 30.000,00 kn za proračunske korisnike drugih proračuna,30.000,00 kn za ostale prijavitelje.

Rok za prijavu: 20. ožujka 2020.

Više… 

Javni poziv na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa potpore događanjima u turizmu od interesa za SDŽ u 2020. godini

Iznos potpore: najmanje 30.000,00 HRK

Više…

Natječaji za udruge

Natječaj za financiranje projekata udruga od općeg značaja za Splitsko-dalmatinsku županiju za 2020. godinu

Iznos potpore: 2.000,00 – 30.000,00 HRK

Rok za prijavu: 1. listopada 2020.

Više…

Javni poziv za prijavu programa/projekata udruga iz područja zaštite okoliša od interesa za SDŽ za 2020. godinu

Iznos potpore: 2.000,00 – 10.000,00 HRK

Rok za prijavu: 3. travnja 2020.

Više…

Natječaj za financiranje projekata udruga i turističkih zajednica iz Programa razvoja turističkih manifestacija i projekata na području SDŽ u 2020. godini

Iznos potpore: 2.000,00 – 30.000,00 HRK

Rok za prijavu: 04.ožujka 2020.

Više…

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga proizašlih iz Domovinskog rata u 2020. godini I.

Iznos potpore: 3.000,00 – 60.000,00 HRK

Rok za prijavu: 10. ožujka 2020.

Više…

Natječaj za predlaganje programa javnih potreba iz područja socijalne i zdravstvene skrbi i humanitarne djelatnosti, te drugih područja od interesa za opće dobro u 2020. godini

Iznos potpore: 5.000,00 – 200.000,00 HRK

Rok za prijavu: 12. ožujka 2020.

Više…

Natječaji za poljoprivrednike

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i uređenje poljoprivrednog zemljišta na području SDŽ za 2020. g.

Iznos potpore: do 15.000,00 HRK

Rok za prijavu: 02. svibnja 2020.

Više…

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne direktive na području SDŽ za 2020. g.

Iznos potpore: do 15.000,00 HRK

Rok za prijavu: 02. svibnja 2020.

Više…

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 5. Potpora izgradnji jednostavnih akumulacija u poljoprivredi na području SDŽ za 2020. g.

Iznos potpore: do 15.000,00 HRK

Rok za prijavu: 02. svibnja 2020.

Više…

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Mjere 9. Potpora razvoju konkurentne poljoprivredne proizvodnje na području SDŽ za 2020. g.

Iznos potpore: 10.000,00 HRK  za uvođenje sustava kvalitete/ 15.000,00 HRK za marketing / 50.000,00 HRK za izgradnju/rekonstrukciju objekata za poljoprivrednu proizvodnju i preradu

Rok za prijavu: 15. svibnja 2020.

Više…

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore za Mjeru 4. Legalizacija objekata za obavljanje primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda na području SDŽ za 2020.

Iznos potpore: 15.000,00 HRK

Rok za prijavu: 15. svibnja 2020.

Više…

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potporu za Mjeru 1., Mjeru 5., i Mjeru 6. iz Programa potpore razvoju ribarstva na području SDŽ (2017.-2020.)

Iznos potpore: 50.000,00 HRK

Rok za prijavu: 15. svibnja 2020.

Više…

Natječaji za poduzetnike

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ za 2020. godinu

Iznos potpore: 50.000,00 HRK za startup-ove, 100.000,00 HRK za MSP

Rok za prijavu: 31. ožujka 2020.

Više…