Razine tehnološke spremnosti (TRL)

Razina tehnološke spremnosti je metodologija koja se koristi kao opis stupnja razvoja u EU projektima. Ova metodologija koristiti se za pozive na nacionalnoj i europskoj razini. Kod svakog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava namijenjenog istraživačko-razvojnim projektima navodi se kojoj/kojim je fazi/fazama razvoja poziv namijenjen.

U nastavku donosimo prikaz TRL faza s opisima.

TRL 0. Ideja – Nedokazan koncept. Nikakvo ispitivanje nije izvršeno.     

Istraživački laboratorij:

TRL 1. Osnovna istraživanja – Najniža razina tehnološke spremnosti. Načela postavljena i propitivana, ali nema eksperimentalnog dokaza. Znanstvena razmatranja počinju biti prenesena na praktična istraživanja i razvoj (pr. temeljna istraživanja i znanstvene studije).           

TRL 2. Formulacija tehnologije – Formulirani su koncept i primjena. Praktična primjena se može formulirati kada se razmotre osnovna načela. Primjeri su ograničeni na analitičke studije i eksperimentiranje.   

TRL 3. Primijenjena tehnologija – Dovršena su prva laboratorijska istraživanja (dokaz koncepta). Pokrenute su aktivnosti istraživanja i razvoja. Cilj laboratorijskih istraživanja je provjeriti analitička predviđanja pojedinih komponenti tehnologije. Primjeri uključuju komponente koje još nisu integrirane ili reprezentativne.   

TRL 4. Prototip, niska razina – Izgrađen je prototip niske razine u laboratorijskom okruženju. Izvode se dizajn, razvoj i laboratorijska ispitivanja tehnoloških komponenti. Osnovne tehnološke komponente su integrirane kako bi se utvrdilo da će zajedno raditi. 

Simulacije

TRL 5. Prototip više razine – Prototip više razine testiran u planiranom okruženju. Osnovne tehnološke komponente integrirane su sa stvarnim pomoćnim elementima radi testiranja u simuliranom okruženju. 

TRL 6. Prototip visoke razine – Prototip visoke razine testiran u planiranom okruženju s performansama blizu očekivanima. Prototip se ispituje u relevantnom okruženju. Sustav ili postupak demonstracija provodi se u operativnom okruženju.        

Stvarni svijet

TRL 7. Demonstracija sustava – Demonstracija djelovanja sustava u operativnom okruženju na predkomercijalnoj razini. Prototip je blizu ili na planiranoj razini operativnog sustava. Konačni dizajn je gotov. Cilj faze je ukloniti inženjerski i proizvodni rizik.       

TRL 8. Prvi finalni proizvod – Riješeni su proizvodni problemi. Tehnologija dokazano radi u svom konačnom obliku u očekivanim uvjetima. Ova razina predstavlja kraj istinskog razvoja sustava u većini slučajeva.