O Znakovima kvalitete „Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“


Trenutno je otvoren Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Znakovi kvalitete“ (KK.03.2.1.11), s rokom za dostavu projektnih prijedloga do 31.12.2020. godine. Na ovom Pozivu moguće je ostvariti potporu za pokriće troškova rješavanja zahtjeva i potporu za naknadu korištenja znaka kvalitete za razdoblje od 3 godine, a najviše do 75.000,00 HRK.

S ciljem zaštite i promocije domaćih proizvoda, u Republici Hrvatskoj se već više od 20 godina, koriste dva znaka kvalitete koje dodjeljuje Hrvatska gospodarska komora, a to su „Hrvatska kvaliteta“ / “Croatian Quality”  i „Izvorno hrvatsko“ / “Croatian Creation”. Ova dva znaka su intelektualno vlasništvo Hrvatske gospodarske komore, registrirani pri Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo:

Znak „Hrvatska kvaliteta“ nose proizvodi koji se proizvode ili usluge koje se pružaju na teritoriju Republike Hrvatske, a udovoljavaju višoj razini kvalitete od one koja je utvrđena zakonodavnim okvirom i normativnim kriterijima za vrstu i kategoriju proizvoda. Znak je priznanje hrvatskom proizvođaču/pružatelju usluge kao i proizvodu/usluzi, a ujedno je i jamstvo potrošaču da je riječ o proizvodu/usluzi koji zadovoljava najvišu razinu kvalitete i predstavlja vrh kvalitete u svjetskoj ponudi.

Znak „Izvorno hrvatsko“ nose visokokvalitetni proizvodi i usluge Republike Hrvatske koji su nastali kao rezultat razvojno-istraživačkog rada, invencije, inovacije ili dugogodišnje tradicije.

Znak kvalitete kupcima jamči podrijetlo i kvalitetu proizvoda i usluga, a nositeljima znaka kvalitete, znak predstavlja priznanje za trud uložen u proizvod/uslugu i kao takav jamči vidljivost na tržištu, a samim time i tržišnu konkurentnost.

U razdobljima gospodarskih kriza, kao što je trenutna (uzrokovana pandemijom virusa COVID-19), dodatni se napori ulažu u poticanje domaće proizvodnje i kupnju domaćih proizvoda, zbog čega znakovi kvalitete „Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“ dobivaju na još većoj važnosti u kontekstu zaštite gospodarstva.

Da bi dobili znak kvalitete, proizvodi trebaju biti izrađeni od visoko-vrijednih i ekološki prihvatljivih materijala, te se odlikovati boljom funkcionalnošću, boljom uporabnom vrijednošću, prepoznatljivošću, suvremenim dizajnom i dugotrajnošću, a usluge trebaju biti pouzdane, imati povjerenje korisnika, biti prepoznatljive i dostupne, te se pružati u uvjetima i okruženju koji osiguravaju višu razinu kvalitete.

Za dobivanje prava na uporabu znaka, potrebno je pokrenuti postupak, koji kreće od kontakta s  Hrvatskom gospodarskom komorom-HGK, konkretno Odjelom za upravljanje kvalitetom (telefon +385 1 4561 551, fax  +385 1 4561 614, e-mail: kvaliteta@hgk.hr). Odjelu je potrebno dostaviti Zahtjev za dodjelu prava uporabe znaka uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija:

  1. izvod iz trgovačkog ili obrtnog registra za podnositelja zahtjeva
  2. izjavu podnositelja zahtjeva o hrvatskom podrijetlu robe (za proizvode)
  3. rješenja, potvrde, izvještaji o ispitivanju, certifikati ili drugi potvrdni dokumenti o zadovoljavanju zakonskih odrednica koje se odnose na proizvod ili uslugu
  4. tehničku dokumentaciju proizvoda ili usluge, promidžbene materijale i drugu dokumentaciju za jednoznačnu i pouzdanu identifikaciju proizvoda ili usluge
  5. certifikate ili druge dokumente o uvedenom sustavu osiguravanja kvalitete, odnosno sustavu upravljanja kvalitetom
  6. dokumentaciju o proizvodu ili usluzi s kojom podnositelj zahtjeva raspolaže, a koja se odnosi na dokazivanje i/ili podupiranje dokaza o natprosječnoj kvaliteti proizvoda ili usluge
  7. kratki opis djelovanja, povijesti i drugih podataka o podnositelju zahtjeva
  8. uzorak proizvoda
  9. dokumentaciju kojom se argumentira tradicija, znanstveno-istraživački rad, inovacija ili invencija vezana za proizvod ili uslugu (ukoliko se podnosi zahtjev za dodjelu prava uporabe znaka „Izvorno hrvatsko“)
  10. dokaz o uplaćenom iznosu za pokriće troškova rješavanja zahtjeva u postupku dodjele znaka (4.000,00 HRK za svaki podneseni zahtjev).

Odjel će dobivenu dokumentaciju proslijediti nadležnoj tehničkoj komisiji koja,  nakon obrade dokumentacije te posjeta tvrtki, donosi Stručno mišljenje, kojim Savjetu predlaže dodjelu prava uporabe znaka ili odbijanje Zahtjeva. Na osnovu Stručnog mišljenja Tehničke komisije Savjet donosi odluku o dodjeli prava uporabe znaka ili odluku o odbijanju Zahtjeva. 

Za pravo uporabe znaka sklapa se ugovor između Hrvatske gospodarske komore i korisnika znaka na tri godine, temeljem Pravilnika o znakovima vizualnog označavanja hrvatskih proizvoda, te u skladu s Troškovnikom dodjele znakova kojim se regulira iznos godišnje naknade za pravo uporabe znaka (a koji ovisi o broju zaposlenih u tvrtki).

Trenutno je otvoren Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Znakovi kvalitete“ (KK.03.2.1.11), s rokom za dostavu projektnih prijedloga do 31.12.2020. godine. Na ovom Pozivu moguće je ostvariti potporu za pokriće troškova rješavanja zahtjeva i potporu za naknadu korištenja znaka kvalitete za razdoblje od 3 godine, a najviše do 75.000,00 HRK.

Ukoliko Vam je potrebna pomoć u pripremi dokumentacije i prijavi na ovaj Javni poziv, slobodno nam se obratite na info@arsillyrica.hr.