Savjetovanje o izvorima financiranjaUSLUGA INFORMIRANJA TVRTKI O MOGUĆNOSTIMA FINANCIRANJA UKLJUČUJE:
  • Analiza potreba poduzeća za sredstvima i istraživanje načina na koje se može ostvariti vanjsko financiranje uključujući banke, HBOR, EBRD, poslovne banke, i sl.
  • Korištenje bespovratnih sredstava fondova EU, MINGO, MINPO, i sl.
  • Korištenje instrumenata osiguranja, HAMAG INVEST i sl.
  • Korištenje državnih potpora i subvencija.

Pošaljite na svoj upit na INFO ARS ILLYRICA