Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata

01.04.2019.

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku otvorilo je trajni poziv: 'Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata'. Ovim Pozivom razvit će se i proširiti mreža izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata koja će se temeljiti na suradnji s udrugama iz Domovinskog rata, a kojima će se dodjeljivati potpore za pružanje usluga ciljnim skupinama Poziva. 
VAŽNO!- Dana 1. travnja 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ obustavlja ESF Poziv „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata”, u periodu od 1. travnja 2019. u 16:00 sati, pa sve do 30. lipnja 2019. godine.
Više na poveznici

VAŽNO!
– Dana 29. ožujka 2019. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku povećalo je dostupna financijska sredstva za predmetni Poziv za 40.000.000,00 kn, čime ukupna financijska alokacija za Poziv sada iznosi 80.500.000,00 kn.
Obzirom na navedeno, Ministarstvo prekida obustavu Poziva s datumom 29. ožujka 2019. u 12.00:00 sati te je nove projektne prijedloge moguće podnositi do 31. prosinca 2019. godine. 

Opći cilj:
Unaprijediti socijalnu uključenost skupina u povećanom riziku od socijalne isključenosti i doprinijeti poboljšanju pristupa izvaninstitucionalnim uslugama kroz razvoj i pružanje socijalnih usluga u zajednici.
Prihvatljivi prijavitelji: udruge, zadruge, druge pravne osobe koje provode aktivnosti usmjerene na psihosocijalno i socijalno uključivanje ciljne skupine.
Ciljna skupina: Hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata te članovi njihovih obitelji.
Prihvatljive aktivnosti: aktivnosti usmjerene na razvoj i pružanje izvaninstitucionalnih usluga za pripadnike ciljnih skupina; aktivnosti vezane uz radne aktivnosti i terapije, rekreativno-stvaralačke aktivnosti i edukativne radionice za pripadnike ciljne skupine; skrb o starijim hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji; aktivnosti vezane uz organizaciju slobodnog vremena; razvoj vještina usmjerenih na povećanje konkurentnosti na tržištu rada.
Ukupna alokacija potpore: 80.500.000,00 HRK.
Iznos potpore: minimalno 500.000,00 HRK a maksimalno 2.000.000,00 HRK.
Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova.

Izvor: strukturnifondovi.hr


Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri provjeri prihvatljivosti na natječaj i pri izradi projektne dokumentacije, obratite nam se na INFO@arsillyrica.hr.