Priprema IRI infrastrukturnih projekata

27.11.2018.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo jeograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Priprema IRI infrastrukturnih projekata“ referentni broj: KK.01.1.1.09. Bespovratna sredstva dodjeljivati će se putem ograničenog postupka u modalitetu privremenog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 13. siječnja 2019. godine. 
Svrha (cilj) poziva: Razvoj projektne dokumentacije potrebne za provedbu infrastrukturnih projekata u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija u okviru ESI fondova, kako bi se pospješio i ubrzao proces transformacije hrvatskih znanstvenih organizacija u međunarodno konkurentne znanstvene institucije koje stvaraju novu znanstvenu, društvenu i ekonomsku vrijednost.
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Na ovaj Poziv mogu se prijaviti samo znanstvene organizacije upisane u Upisnik znanstvenih organizacija čiji su projekti odabrani putem Javnog poziva i koji su uključeni u Listu unaprijed određenih prijavitelja i projekata (Prilog 5).
Ukupna alokacija bespovratnih sredstava: 45.600.000,00 kn.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 9.120.000,00 kn.
Intenzitet potpore: do 100% prihvatljivih troškova projekta.
Prihvatljive aktivnosti:
• Izrada projektne/tehničke dokumentacije za sljedeće vrste infrastrukturnih projekata: – izgradnja IRI infrastrukture – izgradnja nove, preuređenje i dogradnja postojeće IRI infrastrukture ili razvoj i poboljšanje (održavanje građevine ili rekonstrukcija) postojećih objekata IRI infrastrukture u svrhu povećanja njihovog područja rada ili otvaranja novih pravaca istraživanja; – opremanje objekata istraživačke infrastrukture;
• Izrada studije izvedivosti s analizom troškova i koristi,
• Angažiranje osobe od strane prijavitelja za voditelja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN 78/15), ukoliko je primjenjivo,
• Upravljanje projektom (administrator projekta),
• Informiranje i vidljivost,
• Ostale aktivnosti projekta: revizija projekta; provedba horizontalnih načela; usluge vanjskih stručnjaka za pripremu i provedbu postupaka javne nabave.

Izvor: efondovi.mrrfeu

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri provjeri prihvatljivosti na natječaj i pri izradi projektne dokumentacije, obratite nam se na INFO@arsillyrica.hr.

Dokumentacija:
Upute za prijavitelje
Sažetak poziva
Obrazac 2. Dodatni informacijski obrazac
Obrazac 3. Izjava prijavitelja
Obrazac 4. Izjava o (ne)povrativosti PDV-a
Obrazac 5. Izjava stručnjaka
Obrazac 6. Životopis
Obrazac 7. Opis napretka projekta za PT1
Prilog 1. Opći uvjeti
Prilog 2. Ugovor
Prilog 3. Postupak dodjele
Prilog 4. Smjernice o uvjetima glede pravila o državnim potporama
Prilog 5. Lista unaprijed određenih prijavitelja i projekata
Prilog 6. Ključni elementi studije izvedivosti
Prilog 7. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 8. Pravila o provedbi postupaka nabava za neobveznike ZJN

Projektni prijedlog podnosi se putem sustava eFondovi u elektroničkom obliku.