Izrada poslovnih planova, investicijskih studija i studija izvodljivosti

Ne planirati znači planirati neuspjeh. B. Franklin

POSLOVNI PLAN
Poslovni plan je jedan o važnih i najčešćih uvjeta koje poduzetnik mora podnijeti prilikom zahtjeva za kreditiranje poslovnog pothvata od strane banaka ili investicijskih fondova.
Obavezni sadržaj: Podaci o poduzetniku, Nastanak poduzetničke ideje, Vizija poduzetničkog poduhvata, Predmet poslovanja, Lokacija, Tehnološko–tehnički elementi ulaganja, Tržišna opravdanost, Financijski elementi poduhvat, Zaključna ocjena projekta.

INVESTICIJSKA STUDIJA

Obavezni sadržaj: Podaci o poduzetniku, Nastanak poduzetničke ideje, Vizija poduzetničkog poduhvata, Predmet poslovanja, Postojeća imovina investitora, Analiza dosadašnjeg financijskog poslovanja, Ocjena razvojnih mogućnosti ulagatelja, Analiza tržišta, Dinamika i struktura zaposlenih, Analiza potrebnih kadrova, Tehnološko-tehnički elementi ulaganja, Lokacija, Tehnički elementi ulaganja, Lokacija, Zaštita čovjekove okoline, Dinamika realizacije ulaganja, Ekonomsko-financijska analiza, Ekonomsko-tržišna ocjena, Analiza osjetljivosti, Zaključna ocjena projekta.

STUDIJA IZVODLJIVOSTI
U skladu s propisanom metodologijom Europske unije za pripremu studija izvedljivosti i analize troškova i koristi (engl. cost-benefit analysis) za infrastrukturne projekte financirane iz programa IPA, Kohezijskog fonda ili strukturnih fondova (Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects: Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession, European Commission, Directorate General for Regional Policy, 2008). 
Studija izvodljivosti sadržavat će analizu sljedećih ključnih područja: sažetak, socio-ekonomsko okruženje, ponuda i potražnja, tehnološke varijante i plan proizvodnje, ljudski resursi, opis lokacije projekta, implementacija projekta, financijska analiza, socio-ekonomska analiza troškova i koristi, analiza rizika.

Pošaljite nam upit na INFO ARSILLYRICA