Izrada poslovnih strategija

Ako ne znaš kamo ideš, svaki je put ispravan.

Strateško planiranje je važan upravljački alat. Omogućuje fokusiranje radne energije i potencijala, osigurava da svi resursi organizacije rade prema postizanju istog cilja, stvara uvjete za otkrivanje promjena u okruženju i sukladnu promjenu smjera kretanja organizacije.

ARS ILLYRICA tim svoja iskustva i znanja daje na raspolaganje organizacijama da putem strateškog planiranja utvrde ključne procese i postave realne ciljeve, zadatke i strategije za ispunjenje istih.

Svoj upit možete poslati OVDJE

Preporučeni sadržaj dokumenta: Uvod, Analiza i ocjena stanja, Ostvareni rezultati u prethodnom programskom razdoblju, SWOT analiza, Vizija i strateški ciljevi, Prioriteti i mjere (jasno definirani, mjerljivi indikatori uspješnosti, vremenski određenii, međusobno usklađeni), Financijski okvir (indikativna alokacija sredstava po ciljevima, prioritetima, mjerama te izvori financiranja – u skladu s proračunom), Provedbeni mehanizmi (institucionalni okvir za provedbu), Praćenje i izvještavanje, Izrada baze prijedloga razvojnih projekata.