Ponovo otvoren natječaj "Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2"

16.11.2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.19. Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem privremeno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 21. studenog 2018. od 11:00 sati do 21. prosinca 2018. godine.
Predmet Poziva: Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.
Prihvatljivi prijavitelji: Prihvatljivi su prijavitelji pravne i fizičke osobe u rangu mikro, malog ili srednjeg poduzeća koja su za gospodarsku djelatnost registrirana najmanje jednu godinu prije predaje projektnog prijedloga, a za prihvatljivu djelatnost najkasnije u trenutku podnošenja projektnog prijedloga, te koji imaju najmanje jednu zaposlenu osobu na temelju sati rada u prethodnoj godini.
Prijavitelji moraju djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.
Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju:
- Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje,
- Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.
Napomena: Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu.
Ukupna alokacija sredstava: 200.000.000,00 HRK
Iznos potpore:
- najniži iznos 80.000,00 HRK
- najviši iznos 1.000.000,00 HRK.
Intenzitet potpore utvrđuje se temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17) na sljedeći način:
• najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. i II. skupini JLS
• najviše 75% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. i IV. skupini JLS
• najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u V. i VI. skupini JLS
• najviše 65% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u VII. I VIII. skupini JLS.
Napomena: Projektni prijedlozi podnose se elektronički, putem sustava eFondovi. Projektni prijedlozi će se zaprimati do isteka roka za zaprimanje, neovisno o iznosu ukupno zatraženih bespovratnih sredstava podnesenih projektnih prijedloga. Nakon što budu ocijenjeni svi podneseni projektni prijedlozi, za sufinanciranje će biti predloženi oni projekti koji će ostvariti najveći broj bodova prema kriterijima ocjene kvalitete, neovisno o redoslijedu zaprimanja.

Izvor: efondovi.mrrfeu

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri provjeri prihvatljivosti na natječaj i pri izradi projektne dokumentacije, obratite nam se na INFO@arsillyrica.hr.

DOKUMENTACIJA
Upute za prijavitelje
Sažetak poziva
Obrasci
Obrazac 2. Izjava o usklađenosti s UzP
Obrazac 3. Skupna izjava
Prilozi
Prilog 1. Opći uvjeti
Prilog 2. Ugovor
Prilog 3 Postupak dodjele
Prilog 4. Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici javne nabave
Prilog 5. Plan nabave
Prilog 6. Zahtjev za predujam
Prilog 7. Zahtjev za nadoknadom sredstava
Prilog 8. Završno izvješće
Prilog 9. Izvješće nakon provedbe
Prilog 10. Izjava prijavitelja o odricanju prava na prigovor
Prilog 11. Pravila o financijskim korekcijama
Prilog 12. Opći uvjeti korištenja sustava_eFondovi
Prilog 13. Upute za popunjavanje PO
Prilog 14. Izjava o korištenim potporama male vrijednosti