Otvoreno javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva

13.03.2019.

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge otvara javno savjetovanje o Nacrtu Pravila za sufinanciranje projekata organizacija civilnog društva ugovorenih u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova za 2019. godinu. Javno savjetovanje je otvoreno od 11. ožujka 2019. do 26. ožujka 2019.
Sažetak nacrta:
Područja sufinanciranja:
- Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020.
- Švicarsko-hrvatski program suradnje
- Europska teritorijalna suradnja-prekogranična (Interreg A), transnacionlana (Interreg B) i međuregionalna suradnja (Interreg C)
- Erasmus +: Sport
- Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
- Obzor 2020.
- Program Europske unije za zapošljavanje i socijalne inovacije - EaSI
- Drugi programi aktivnosti Zajednice u području zdravstva
- Zdravlje za rast - Treći višegodišnji program EU u području zdravstva
- Europski instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR)
- Višekorisnička IPA
- Kreativna Europa
- Program o pravima, jednakosti i građanstvu
- Financijski mehanizam Kraljevine Norveške 2014.-2021.
- natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave i Službe Europske komisije, odnosno njihove agencije, a koji nisu već specificirani u ovom popisu
- natječaji koje raspisuju pojedine Opće uprave Europskog parlamenta.
Prihvatljivi prijavitelji: Organizacije civilnog društva
Intenzitet potpore: Od 40% do 70% prihvatljivih troškova.

Javnom savjetovanju možete pristupiti ovdje.