Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga "Prostori sudjelovanja - razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice"

10.12.2018.

Europski socijalni fond objavio je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“. Cilj poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog trajnog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 04.12.2018. do 31.12.2019.
VAŽNO: 13.2.2019. Europski socijalni fond objavio je I. izmjenu poziva pri čemu se povećava ukupno dostupan iznos sredstava na 120.000.000,00 kuna. Više na poveznici...

Predmet poziva: Ovim pozivom se želi doprinijeti razvoju društvenih centara u zajednici kao javnih prostora u kojima se članovi lokalne zajednice okupljaju radi provedbe grupnih aktivnosti, korištenja različitih oblika socijalne podrške, dobivanja informacija o pitanjima važnim za kvalitetu života građana, odnosno različitih aktivnosti koje su od interesa za kvalitetno funkcioniranje lokalne zajednice. Operacijom se namjerava poticati i unaprijediti transparentnost u planiranju korištenja i dodjeli prostora u javnom vlasništvu, dodijeljenim organizacijama civilnoga društva na korištenje. Programi revitalizacije prostora trebaju obuhvaćati programe i projekte od interesa za opće dobro čije provođenje kroz dugoročni ili vremenski ograničeni rok djelovanja daje vidljivu dodanu društvenu vrijednost kojom se podiže kvaliteta života pojedinca i unaprjeđuje razvoj šire društvene zajednice.
Prihvatljivi prijavitelji su: udruga, zaklada, pravna osoba vjerske zajednice, osnovani i registrirani najmanje godinu dana u odgovarajućem Registru.
Partnerstvo: Prijavitelj mora djelovati u partnerstvu. U provedbi projekta mora biti najmanje jedna udruga (neovisno je li u ulozi prijavitelja ili partnera).
Partneri mogu biti: organizacije civilnoga društva i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Prihvatljive aktivnosti: upravljanje projektom i administracija; umrežavanje OCD-a i osnivanje društvenih centara za provođenje društveno korisnih aktivnosti; razvoj i provedba programa društvenih centara u zajednici, zagovaračke aktivnosti i programi u svrhu promicanja javno-civilnog partnerstva u upravljanju javnim prostorom poput: sastanaka, okruglih stolova, seminara, radionica; aktivnosti koje olakšavaju i/ili uspostavljaju civilno-javni nadzor upravljanja javnim prostorima (poput radionica, razgovora, tribina, konferencija, simulacija i drugo); osmišljavanje, razvoj i uvođenje suvremenih metoda i alata koji olakšavaju sudjelovanje građana u procesu upravljanja prostorima u javnom vlasništvu; aktivnosti koje doprinose uspostavi i razvoju društvenog poduzetništva u okviru društvenog centra; mali adaptacijski zahvati, odnosno uređenje prostora u javnom vlasništvu za organiziranje aktivnosti OCD-a.
Opći cilj Poziva: povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici.
Specifični ciljevi Poziva:
1. Unaprijediti suradnju OCD-a i lokalne zajednice u korištenju javnih prostora;
2. Povećati iskorištenost javnih prostora za društveni život na lokalnoj razini kroz civilno-javna partnerstva i međusektorsku suradnju;
3. Unaprijediti kapacitete OCD-a za lokalni razvoj vođen zajednicom.

Ukupna alokacija sredstava: 70.000.000,00 HRK.
Iznos potpore po pojedinom projektnom prijedlogu: najniži iznos iznosi 700.000,00 HRK, a najviši iznosi 2.000.000,00 HRK.
Intenzitet potpore: 100% prihvatljivih troškova.

Izvor: strukturnifondovi.hr

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri provjeri prihvatljivosti na natječaj i pri izradi projektne dokumentacije, obratite nam se na INFO@arsillyrica.hr.

I. Izmjena dokumentacije
Upute za prijavitelje s vidiljim izmjenama
Upute za prijavitelje bez vidljivih izmjena
Opći uvjeti Ugovora
Posebni uvjeti Ugovora
Prilog. 6. Izjava prijavitelja o odricanju

Dokumentacija:
Upute za prijavitelje
Prijavni obrazac B
Izjava prijavitelja o istinitosti podataka
Izjava partnera o istinitosti podataka
Korisnički priručnik za popunjavanje prijavnog obrasca A
Opći uvjeti ugovora
Posebni uvjeti ugovora
Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi
Predložak adresiranja paketa/omotnice