Objavljen natječaj za tip operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu"

30.11.2018.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“ Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od od 2. siječnja 2019. godine od 12:00 sati do 1. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.
Svrha natječaja je dodjela potpore za ulaganja u izgradnju i/ili rekonstrukciju primarne i sekundarne šumske prometne infrastrukture.
Intenzitet potpore po projektu iznosi 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova.
Ukupna alokacija bespovratnih sredstava: 50.000.000,00 HRK.
Visina tražene potpore:
a) najniža vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 10.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti,
b) najviša vrijednost javne potpore po projektu može iznositi 1.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti.
Prihvatljivi korisnici:
1. šumoposjednici,
2. udruženja šumoposjednika/šumovlasnika,
3. trgovačka društva, druge pravne osobe i tijela državne uprave čiji je osnivač Republika Hrvatska koje gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno Zakonu o šumama,
4. Jedinice lokalne samouprave.
Prihvatljivi materijalni troškovi su:
1. ulaganja u izgradnju primarne (šumske ceste) i sekundarne (traktorski putovi) šumske prometne infrastrukture (pripremni radovi, radovi na poboljšanju tla, radovi na donjem ustroju, radovi na gornjem ustroju, radovi na površinskim i podzemnim objektima za odvodnju, radovi na izgradnji mostova i drugih objekata šumske prometne infrastrukture, 10 kamenarsko-betonski radovi, sanacija tla i klizišta, ostali radovi na izgradnji šumske prometne infrastrukture), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
2. ulaganja u rekonstrukciju šumske prometne infrastrukture – šumskih cesta, nerazvrstanih cesta i traktorskih putova (rekonstrukcija donjeg ustroja, rekonstrukcija gornjeg ustroja, rekonstrukcija površinskih i podzemnih objekata za odvodnju, rekonstrukcija mostova, rekonstrukcija potpornih i obloženih zidova, itd.), trošak materijala i rada strojeva, trošak rada, itd.
3. ulaganje u kupnju šumskog i drugog zemljišta za potrebe provedbe projekta u maksimalnom iznosu od 10 % od ukupno prihvatljivih troškova (bez općih troškova) uz mogućnost kupnje prije podnošenja zahtjeva za potporu.
Prihvatljivi opći troškovi:
a) usluge konzultanata (troškovi pripreme dokumentacije),
b) troškovi izrade elaborata učinkovitosti mreže šumskih prometnica,
c) troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (glavni projekt šumske prometnice),
d) ostali troškovi izrade projektno-tehničke dokumentacije (npr. studija utjecaja na okoliš i prirodu, ukoliko je potrebno),
e) troškovi stručnog nadzora. 
Trajanje projekta nakon izdavanja odluke o dodjeli sredstava do podnošenja posljednjeg zahtjeva za isplatu može trajati najduže 36 mjeseci.
Napomena: Korisnik može podnijeti jedan zahtjev za potporu unutar ovoga tipa operacije tijekom jednog natječaja.

Izvor: apprrr

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri provjeri prihvatljivosti na natječaj i pri izradi projektne dokumentacije, obratite nam se na INFO@arsillyrica.hr.

Dokumentacija:
Predlošci i upute
Tekst natječaja
Prilog I Zahtjev za potporu
Prilog II Kriterij odabira
Prilog III Lista prihvatljivih troškova
Prilog IV Popis dokumentacije za korisnike koji su obveznici javne nabave
Prilog V Popis dokumentacije za korisnike koji nisu obveznici javne nabave
Prilog VI Zahtjev za isplatu predujma
Prilog VII Zahtjev za isplatu
Prilog VIII Zahtjev za promjenu
Prilog IX Informiranje i vidljivost
Prilog X Uputa za prikupljanje ponuda