Natječaji

Pronađite najbolji način za financiranje poslovanja

ArsIllyrica-Post-Industrija-02

Javni poziv Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama

ArsIllyrica-Post-Zid

Javni poziv 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

ArsIllyrica-Post-Plac

Javni poziv “Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020. – 2021.)”

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i OPG-ovima

ArsIllyrica-Post-StareKuce

Javni poziv LAG-a ADRION – 3.2.1. Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

ArsIllyrica-Post-Masline

Javni poziv LAG-a ADRION 2.1.2. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“

ArsIllyrica-slike-post-mladi

Najava Poziva: Sufinanciranje troškova uključivanja djece u socioekonomski nepovoljnoj situaciji u predškolske programe

ArsIllyrica-Post-Poslovanje

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju toplinske ili toplinske i rashladne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. godinu

ArsIllyrica-Post-Europa

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini

ArsIllyrica-Post-Novac-Euro

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini

ArsIllyrica-slike-post-mladi

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade

ArsIllyrica-Post-EU

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge – demokratizacija

ArsIllyrica-Post-Split

Program potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području SDŽ za 2020. g.

ArsIllyrica-slike-post-mladi

Javni poziv Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III

ArsIllyrica-Post-Poljoprivreda

Natječaj 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Javni poziv „Pronađi me!“ – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu

ArsIllyrica-Post-Grad-02

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim zgradama

ArsIllyrica-Post-Split-02

Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila građanima dodjelom donacije 2020.

ArsIllyrica-Post-IT

Javni poziv za neposredno sufinanciranje razvoja infrastrukture za alternativna goriva – gradnja punionica vozila na električnu energiju i vodik 2020.

ArsIllyrica-Post-Promet

Javni poziv za neposredno sufinanciranje kupnje energetski učinkovitih vozila pravnim osobama

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne energije u kućanstvima za vlastitu potrošnju

ArsIllyrica-Post-Energetika

Javni poziv za financiranje energetske obnove obiteljskih kuća za ranjive skupine građana u opasnosti od energetskog siromaštva

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća

ArsIllyrica-Post-Turizam

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.4.1 „Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša“

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje03

Javni natječaj za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga)

ArsIllyrica-Post-Umjetnost02

Javni poziv za poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2020. godini

ArsIllyrica-Post-Industrija

NAJAVA Javnog poziva „Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama“

ArsIllyrica-CFA-03

Javni poziv organizacijama civilnog društva području suvremene kulture i umjetnosti za dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa podrške 2020.

ArsIllyrica-Post-Certifikat

Otvoren natječaj za tip operacije 16.1.1. „Potpora za osnivanje operativnih skupina“

ArsIllyrica-Post-Knjiga

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnog stvaralaštva u 2021. godini

ArsIllyrica-Post-Turizam

Javni poziv za nacionalno sufinanciranje LIFE projekata 2020.

ArsIllyrica-Post-Europa

Natječaj za potporu za aktivnosti informiranja i promoviranja za skupine proizvođača na unutarnjem tržištu

ArsIllyrica-Post-Kultura

Javni poziv Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije

ArsIllyrica-CFA-03

Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2020. godinu

ArsIllyrica-Post-Knjiga

Javni poziv za poticanje hrvatskoga glazbenog stvaralaštva

ArsIllyrica-Post-Umjetnost

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga – „Umjetnost i kultura online“

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Javni poziv za dodjelu namjenskih sredstava umjetničkim strukovnim udrugama za isplatu jednokratne potpore umjetnicima

ArsIllyrica-Post-Cipka

Javni poziv 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

ArsIllyrica-Post-Ekologija

Javni poziv 8.5.2 „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture”

ArsIllyrica-Post-Ekologija

Javni poziv 8.5.1 „Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

ArsIllyrica-Post-StareKuce

Javni poziv 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« od 28. travnja

ArsIllyrica-Post-Okolis

Natječaj 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« od 6. travnja – PONIŠTEN

ArsIllyrica-Post-Vinogradarstvo

Javni poziv Restrukturiranje i konverzija vinograda

ArsIllyrica-Post-Masline

Javni poziv „Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza III“

ArsIllyrica-Post-Grad

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19)

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje

Javni poziv Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

ArsIllyrica-Post-Grad

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2020. godini

ArsIllyrica-Post-Umjetnost

Poziv za predlaganje programa koji omogućuju pristup i dostupnost kulturnih sadržaja za osobe s invaliditetom u RH u 2020.

ArsIllyrica-Post-Vina

Javni poziv Ulaganja u vinarije i marketing vina

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv za dostavu projektnih prijedloga – „Integrator“

ArsIllyrica-Post-Obrt

Javni poziv za neposredno sufinanciranje projekata ponovne uporabe proizvoda

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje

Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme za gospodarenje otpadom na otocima

ArsIllyrica-Post-Split

Aktualni natječaji Splitsko – dalmatinske županije

ArsIllyrica-Post-Zid

Javni poziv Zaželi – faza II

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje

Javni poziv Uspostava reciklažnih dvorišta

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv 4.2.2 „Korištenje obnovljivih izvora energije“

ArsIllyrica-Post-Ulje

Javni poziv 4.2.1 „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“

ArsIllyrica-Post-Masline

Javni poziv 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama“

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje

Javni poziv Uspostava postrojenja za obradu/recikliranje građevnog i/ili krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

ArsIllyrica-CFA-03

Javni poziv Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

ArsIllyrica-Post-Vina

Javni natječaj za za mjeru Informiranje u državama članicama

ArsIllyrica-slike-post-mladi

Javni poziv Aktivno uključivanje i poboljšanje zapošljivosti te razvoj inovativnih socijalnih usluga za ranjive skupine unutar 7 urbanih aglomeracija

ArsIllyrica-Post-Kultura-04

Javni poziv Projekti kulturne suradnje u zemljama Zapadnog Balkana

ArsIllyrica-Post-Vinogradarstvo

Javni poziv Promidžba vina na tržištima trećih zemalja

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje02

Javni poziv za sufinanciranje projekata zaštite okoliša organizacija civilnog društva (udruga)

ArsIllyrica-slike-post-recikliranje

Javni poziv Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada

ArsIllyrica-Post-Industrija-02

Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima

ArsIllyrica-Post-Kuruza

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – tovno govedarstvo

ArsIllyrica-Post-Poljoprivreda

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Natječaj za provedbu tipa operacije 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije“

ArsIllyrica-Post-Kuruza

Javni poziv 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (tovno govedarstvo)

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv za sufinanciranje korištenja OIE u turizmu – za iznajmljivače i OPG-ove

ArsIllyrica-CFA-03

Javni poziv za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi

ArsIllyrica-Post-Polje

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje projekata iz domene lovstva

ArsIllyrica-Post-Informatika

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa „Istraživanje, razvoj i inovacije“ za 2019. godinu

ArsIllyrica-Post-Europa

Najava: Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za provedbu programa građanskog odgoja i obrazovanja – faza I

ArsIllyrica-Post-Sibenik

Javni poziv srednjim strukovnim i umjetničkim školama za promociju i jačanje kompetencija strukovnih zanimanja za turizam 2019/2020.

ArsIllyrica-Post-Kultura

Javni poziv za sudjelovanje u obrazovnom programu “Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021.”

ArsIllyrica-Post-Umjetnost02

Poziv za dostavu ponude za oblikovanje slikovnica u okviru programa „Rođeni za čitanje“

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Javni poziv za predlaganje programa i radionica za “Ruksak pun kulture”

ArsIllyrica-Post-Plastika

Javni poziv KK.06.3.1.13 Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

ArsIllyrica-Post-Kultura-04

Potpora za Europske projekte suradnje 2020

ArsIllyrica-Post-Zadruge

Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Strateški poziv)

ArsIllyrica-Post-Grad

Javni poziv za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2019. godinu

ArsIllyrica-Post-Ekologija

Javni poziv Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima – Fearless Velebit (izravna dodjela)

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2020. godinu

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini

ArsIllyrica-Post-Certifikat

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini

ArsIllyrica-Post-Knjiga

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade

ArsIllyrica-Post-Grad

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge – demokratizacija

ArsIllyrica-Post-Umjetnost

Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

ArsIllyrica-Post-Certifikat

Javni poziv “Pametno s pametnim tehnologijama i održiva potrošnja za građane Republike Hrvatske“

ArsIllyrica-Post-Plac

Javni poziv Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Javni poziv KK.03.1.2.12 Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija

ArsIllyrica-Post-IT

Predpoziv KK.02.1.1.01 Izgradnja pristupnih mreža

ArsIllyrica-Post-Zagreb01

Javni poziv KK.07.4.2.18 ITU- Sustav biciklističkih staza urbane aglomeracije Zagreb

ArsIllyrica-Post-Promet

Javni poziv KK.07.4.2.23 ITU- Razvoj, implementacija i rekonstrukcija javnog prijevoza i biciklističkih staza grada Zadra

ArsIllyrica-Post-Zadruge

Javni poziv za udruge na otocima usmjerenih na održivi razvoj

ArsIllyrica-Post-Grad-02

Javni poziv KK.06.2.2.12 ITU- Brownfield na području Urbane aglomeracije Split

ArsIllyrica-Post-Split

Javni poziv iz „Programa sustavno gospodarenje energijom na području SDŽ 2018-2021.“

ArsIllyrica-CFA-02

Javni poziv “Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete”

ArsIllyrica-Post-Split

Javni poziv iz Mjere 11. – Uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima

ArsIllyrica-Post-Mreze-02

Javni poziv KK.05.1.1.02 Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe

ArsIllyrica-Post-Ulje

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima

ArsIllyrica-Post-Europa

Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata jedinica lokalne i regionalne samouprave

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Inovacije u S3 područjima

ArsIllyrica-Post-Grad-02

Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “pametnih gradova i općina”

ArsIllyrica-Post-Vina

Vinska omotnica: “Informiranje u državama članicama”

ArsIllyrica-Post-Umjetnost02

Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu

ArsIllyrica-Post-Split

Natječaj za financiranje projekta, programa i aktivnosti iz područja predškolskog odgoja u 2019. godini u Splitsko-dalmatinskoj županiji

ArsIllyrica-Post-Zadruge

Javni poziv Razvoj zadružnog poduzetništva

ArsIllyrica-Post-Drva

Otvoren natječaj za razvoj prerade drva i proizvodnju namještaja

ArsIllyrica-Post-Kultura

Javni poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

ArsIllyrica-Post-Plastika

Javni poziv „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

ArsIllyrica-Post-Sibenik

Jadransko – jonski program transnacionalne suradnje – INTERREG ADRION

ArsIllyrica-Post-Vinogradarstvo

Objavljen natječaj “Restrukturiranje i konverzija vinograda”

ArsIllyrica-Post-EU

Javni poziv „Pridruži se – aktivni u mirovini”

ArsIllyrica-Post-Informatika

Javni poziv za sufinanciranje istraživačko – razvojnih projekata za poduzetnike – Proof of Concept 8

ArsIllyrica-Post-Poslovanje

Javni poziv za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

ArsIllyrica-Post-StareKuce

Javni poziv „Izgradnja, adaptacija i kupnja obiteljskih kuća na području Splitsko-dalmatinske županije“

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Državna potpora za istraživačko-razvojane (IRI) projekte

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv KK.03.2.2.04 Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza

ArsIllyrica-Post-Kultura

Javni poziv Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Javni poziv KK.03.2.1.16 Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2

ArsIllyrica-Post-Drvodjelstvo

Javni poziv „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

ArsIllyrica-Post-Ulje

Javni poziv „Znakovi kvalitete“

ArsIllyrica-Post-Europa

Javni poziv „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“

ArsIllyrica-Post-Certifikat

Javni poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Javni poziv Inovacijski vaučeri za MSP-ove

ArsIllyrica-Post-Certifikat

Javni poziv KK.03.2.1.12 Certifikacijom proizvoda do tržišta

ArsIllyrica-Post-Plac

Javni poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti