Natječaji

Pronađite najbolji način za financiranje poslovanja

ArsIllyrica-Post-Kultura

Javni poziv za sudjelovanje u obrazovnom programu “Europska diploma kulturnog projektnog menadžmenta 2020. / 2021.”

ArsIllyrica-Post-Umjetnost02

Poziv za dostavu ponude za oblikovanje slikovnica u okviru programa „Rođeni za čitanje“

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Javni poziv za predlaganje programa i radionica za “Ruksak pun kulture”

ArsIllyrica-Post-Plastika

Javni poziv KK.06.3.1.13 Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

ArsIllyrica-Post-Kultura-04

Potpora za Europske projekte suradnje 2020

ArsIllyrica-Post-Zadruge

Interreg V-A Italija – Hrvatska 2014. – 2020. 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Strateški poziv)

ArsIllyrica-Post-Grad

Javni poziv za prijavu projekata i programa udruga usmjerenih podršci obitelji i promicanju i zaštiti prava djece za 2019. godinu

ArsIllyrica-Post-Ekologija

Javni poziv Razminiranje i očuvanje šumskih ekosustava u zaštićenim i Natura 2000 područjima – Fearless Velebit (izravna dodjela)

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Javni poziv za sufinanciranje fotonaponskih elektrana na obiteljskim kućama

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Javni poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2020. godinu

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga osoba s invaliditetom koje djeluju na lokalnoj razini

ArsIllyrica-Post-Certifikat

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga iz Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj koje djeluju na lokalnoj razini

ArsIllyrica-Post-Knjiga

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruga koje u prethodnim razdobljima nisu koristile institucionalnu podršku Nacionalne zaklade

ArsIllyrica-Post-Grad

Institucionalna podrška stabilizaciji i/ili razvoju udruge – demokratizacija

ArsIllyrica-Post-Umjetnost

Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima

ArsIllyrica-Post-Certifikat

Javni poziv “Pametno s pametnim tehnologijama i održiva potrošnja za građane Republike Hrvatske“

ArsIllyrica-Post-Plac

Javni poziv Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Javni poziv KK.03.1.2.12 Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija

ArsIllyrica-Post-IT

Predpoziv KK.02.1.1.01 Izgradnja pristupnih mreža

ArsIllyrica-Post-Zagreb01

Javni poziv KK.07.4.2.18 ITU- Sustav biciklističkih staza urbane aglomeracije Zagreb

ArsIllyrica-Post-Promet

Javni poziv KK.07.4.2.23 ITU- Razvoj, implementacija i rekonstrukcija javnog prijevoza i biciklističkih staza grada Zadra

ArsIllyrica-Post-Zadruge

Javni poziv za udruge na otocima usmjerenih na održivi razvoj

ArsIllyrica-Post-Grad-02

Javni poziv KK.06.2.2.12 ITU- Brownfield na području Urbane aglomeracije Split

ArsIllyrica-Post-Split

Javni poziv iz „Programa sustavno gospodarenje energijom na području SDŽ 2018-2021.“

ArsIllyrica-CFA-02

Javni poziv “Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete”

ArsIllyrica-Post-Split

Javni poziv iz Mjere 11. – Uređenje postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima

ArsIllyrica-Post-Mreze-02

Javni poziv KK.05.1.1.02 Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe

ArsIllyrica-Post-Ulje

Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima

ArsIllyrica-Post-Europa

Javni poziv za sufinanciranje provedbe EU projekata jedinica lokalne i regionalne samouprave

ArsIllyrica-Post-Ekologija02

Inovacije u S3 područjima

ArsIllyrica-Post-Grad-02

Javni poziv za sufinanciranje projekata primjene koncepta “pametnih gradova i općina”

ArsIllyrica-Post-Vina

Vinska omotnica: “Informiranje u državama članicama”

ArsIllyrica-Post-Umjetnost02

Poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2019. godinu

ArsIllyrica-Post-Split

Natječaj za financiranje projekta, programa i aktivnosti iz područja predškolskog odgoja u 2019. godini u Splitsko-dalmatinskoj županiji

ArsIllyrica-Post-Zadruge

Javni poziv Razvoj zadružnog poduzetništva

ArsIllyrica-Post-Drva

Otvoren natječaj za razvoj prerade drva i proizvodnju namještaja

ArsIllyrica-Post-Kultura

Javni poziv Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza

ArsIllyrica-Post-Plastika

Javni poziv „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I.”

ArsIllyrica-Post-Kultura-03

Digitalno povezivanje kultura i audiovizualnih sadržaja

ArsIllyrica-Post-Sibenik

Jadransko – jonski program transnacionalne suradnje – INTERREG ADRION

ArsIllyrica-Post-Vinogradarstvo

Objavljen natječaj “Restrukturiranje i konverzija vinograda”

ArsIllyrica-Post-EU

Javni poziv „Pridruži se – aktivni u mirovini”

ArsIllyrica-Post-Informatika

Javni poziv za sufinanciranje istraživačko – razvojnih projekata za poduzetnike – Proof of Concept 8

ArsIllyrica-Post-Poslovanje

Javni poziv za uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom

ArsIllyrica-Post-StareKuce

Javni poziv „Izgradnja, adaptacija i kupnja obiteljskih kuća na području Splitsko-dalmatinske županije“

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Državna potpora za istraživačko-razvojane (IRI) projekte

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv KK.03.2.2.04 Inovacije novoosnovanih MSP-ova – II faza

ArsIllyrica-Post-Kultura

Javni poziv Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice

ArsIllyrica-Post-Informatika-02

Javni poziv „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) – 2“

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Javni poziv KK.03.2.1.16 Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2

ArsIllyrica-Post-Drvodjelstvo

Javni poziv „Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“

ArsIllyrica-Post-Ulje

Javni poziv „Znakovi kvalitete“

ArsIllyrica-Post-Europa

Javni poziv „Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport“

ArsIllyrica-Post-Certifikat

Javni poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“

ArsIllyrica-Post-Konzultacije

Javni poziv Inovacijski vaučeri za MSP-ove

ArsIllyrica-Post-Plac

Javni poziv Promocija zdravlja i prevencija bolesti