Natječaji OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ministarstvo poduzetništva i obrta je u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.‐2020. Posredničko tijelo razine 1, nadležno za Prioritetnu os 3. Poslovna konkurentnost. Ukupni iznos EU dijela alokacije namijenjen za Prioritetnu os 3 je 970.000.000,00 eura ili (preračunato po tečaju 7,6 kuna za 1 euro) 73.720.000.000,00 kuna za programsko razdoblje od 2014. – 2020.

Imate li projektnu ideju ili projekt za prijavu, ispunite i pošaljite nam PROJEKTNI UPITNIK na INFO@arsillyrica.hr kako bi smo za vas provjerili prihvatljivost na jedan od ponuđenih natječaja.

OTVORENI NATJEČAJI:

PONOVO OTVOREN NATJEČAJ "POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-A KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)-2" Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.19. Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem privremeno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 21. studenog 2018. od 11:00 sati do 21. prosinca 2018. godine.
STATUS: OTVOREN OD 21.11.2018. DO 21.12.2018.

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-A KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.18. Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 28. kolovoza 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine.
STATUS: OTKAZAN

WWW vaučeri za MSP-ove - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.17. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kojima će bespovratna sredstva biti dodijeljena u obliku vaučera. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se izrada i redizajn mrežnih stranica te nabava mrežnih rješenja u području e-commerce i m-commerce. Rok za podnošenje projektnih prijedloga započinje 13. kolovoza 2018. od 11:00 sati i traje do 29. lipnja 2020. godine.
STATUS: ZATVOREN

OBJAVLJEN NATJEČAJ "ZNAKOVI KVALITETE" - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.11. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je od 10. rujna 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine.
STATSU: OTVOREN

NOVI POZIV "IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP" - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je novi javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“. Unos podataka u obrazac sustava eFondovi je moguć od 22. svibnja, podnošenje prijava u sustavu od 23. svibnja (11:00), a predaja projekta (kurirskom službom) od 5. lipnja 2018. do 28. prosinca 2018.
STATUS: OBUSTAVLJEN OD 7. lipnja 2018. - 22. rujna 2018.

OBJAVLJEN NATJEČAJ JAČANJE KAPACITETA ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE-
 Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja objavilo je poziv Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije. Poziv podrazumijeva ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije, jačanje istraživačkih kapaciteta prijavitelja (istraživačkih organizacija) i partnera (poslovnog sektora) i poticanje/povećanje suradnje istraživačkihorganizacija s poduzećima. Rok prijave projektnih prijedloga traje od 3. svibnja 2018. do 2. srpnja 2018.
STATUS: ZATVOREN 

PROVEDBA PROGRAMA IZOBRAZNO - INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Javni poziv za provedbu programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Zahtjevi za potporom se mogu podnositi u razdoblju od 15. veljače 2018. do 1. veljače 2019. godine.
STATUS: OTVOREN DO 1. VELJAČE 2019.

SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je javni poziv Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada (ref. br: KK.06.3.1.04). Poziv je namijenjen jedinicama lokalne samouprave, a prijave su moguće do 31. prosinca 2018. godine.
STATUS: OTVOREN DO 31. PROSINCA 2018.


GRAĐENJE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavili su Javni poziv za prijavu projekata građenja reciklažnih dvorišta (Ref.br. KK.06.3.1.03) u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Natječaj je otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.
STATUS: OTVOREN DO 15. LISTOPADA 2018.


„POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA“ - Ministarstvo gospodarstva objavilo je trajno otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“. Rok dostave projektnih prijedloga je do 31. prosinca 2019. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.
Iznos potpore: 190.000,00 HRK - 56.000.000,00 HRK.
Intenzitet potpore:
1) 100 % prihvatljivih troškova za temeljno istraživanje;
2) 50 % prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;
3) 25 % prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;
4) 50 % prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.
STATUS: OTVOREN DO 31. PROSINCA 2019.ZATVORENI NATJEČAJI

CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv „Certifikacijom proizvoda do tržišta“(Ref.br. KK.03.2.1.08). Pružanjem potpore za uvođenje i primjenu europskih i međunarodno (globalno) priznatih norma doprinosi se da MSP-ovi iskoriste prednosti koje primjena normi ima na omogućavanje pristupa novim tržištima. Prijave na natječaj će biti otvorene od 22. svibnja do 29. prosinca 2017.
STATUS: ZATVOREN OD 29.12.2017.


INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP
- Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova“ (Ref.br. KK.03.2.1.07.) u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Prijave projektnih prijedloga bit će moguće od 3. svibnja do 31. prosinca 2017.
STATUS: ZATVOREN OD 31.12.2017.


"KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv „Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini. Projektni prijedlozi se zaprimaju od 9. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.
Iznos potpore: 760.000,00 - 7.600.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 50% ukupno prihvatljivih troškova
STATUS: ZATVOREN OD 31.12.2017.


„KOMPETENTNOST I RAZVOJ MSP“ - Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je natječaj „Kompetentnost i razvoj MSP“ (ref. br. KK.03.2.1.05.). Namjena poziva je poticanje investicija u početna ulaganja povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice, proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice, diversifikacijom proizvodnje poslovne jedinice na proizvode koje dotična poslovna jedinica prethodno nije proizvodila ili temeljitom promjenom u sveukupnom proizvodnom procesu postojeće poslovne jedinice. Prijave na natječaj su moguće od 1. lipnja do 31. prosinca 2016.
Iznos potpore: 300.000 kuna - 30.000.000 kuna.
Intenzitet potpore: 35% za srednje, a 45% za mikro i male poduzetnike.
STATUS: ZATVOREN


„INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP“
- Ministarstvo poduzetništva i obrta objavilo je natječaj „Inovacije novoosnovanih MSP“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 HRK, a najviši 1.500.000,00 HRK. Prijave na natječaj primat će se od 10. lipnja 2016. do 31. prosinca 2016., odnosno do iskorištenja sredstava.
Iznos potpore: 150.000,00 HRK - 1.500.000,00 HRK.
Intenzitet potpore: Do 90%.
STATUS: ZATVOREN

KK 03.2.1.04. Podrška razvoju MSP povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela
Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijava za aktivnost KK 03.2.1.04. "Podrška razvoju MSP povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela" će se provoditi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.
Prihvatljivi korisnici su mala i srednja poduzeća te obrtnici. Prihvatljive aktivnosti su:
1) početna ulaganja koja se odnose na:
1. Ulaganja u izgradnju i opremanje novih ili rekonstrukciju i opremanje postojećih građevina koje će po završetku investicije ispuniti minimalne uvjete i uvjete za kategoriju 3, 4 ili 5 zvjezdica;
2. Ulaganja u izgradnju i/ili realizaciju dodatnih sadržaja postojećih ugostiteljskih objekata iz skupine HOTELI, kategorije 3, 4 ili 5 zvjezdica;
2) specijalizirani treninzi, ako su izravno povezani s projektom za koji je odobrena regionalna potpora;
3) savjetovanja, ako su izravno povezana s projektom za koji je odobrena regionalna potpora;
4) sudjelovanje na sajmovima i predstavljanje novog turističkog proizvoda, ako je izravno povezano s projektom za koji je odobrena regionalna potpora.
STATUS: ZATVOREN


KK.03.2.1.03. "POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP U PODRUČJIMA S RAZVOJNIM POSEBNOSTIMA KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE": Otvoren je poziv na dostavu projektnih prijava se provodi u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.:"Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije". Prijavitelji: mali i srednji poduzetnici, obrtnici
Rok prijave: od 21. rujna 2015. do 15. veljače 2016.
Vrsta potpore: Program potpore male vrijednosti
STATUS: ZATVOREN

4.c.1. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I KORIŠTENJE OIE U JAVNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 19. lipnja 2015. godine Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za 'Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'. Javni poziv je TRAJNO OTVOREN do 31.12.2020, a možete ga preuzeti
ovdje.
STATUS: ZATVOREN

4.c.1.1. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U JAVNIM USTANOVAMA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE: Otvoren je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u odgojno-obrazovnim ustanovama iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv je otvoren od 9.7.2015. do 31.12.2020. Javni poziv možete preuzeti ovdje.
STATUS: ZATVOREN

Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je natječaj za mjeru „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ (Ref. br. KK.06.1.1.01). Cilj ovog Poziva je pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.
ROK PRIJAVE: Prijave na natječaj primat će se od 6. prosinca 2015. Poziv je trajno otvoren, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga: do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A) do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B).
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
a) zaštita, obnova i revitalizacija objekata kulturne baštine upisane u Registru kulturnih dobara RH (uključujući opremanje);
b) obnova i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata vezanih uz kulturnu baštinu, uključujući opremanje (koji nisu nužno kulturno dobro / baština);
c) razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini ;
d) promocija i marketing destinacije n a temu kulturne baštine.
KORISNICI: gospodarski subjekti, javna tijela (ministarstva i agencije), jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici.
STATUS: ZATVORENJAVNI POZIVI U NAJAVI:

Indikativni godišnji plan objave natječaja iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za 2018. godinu preuzmite ovdje

Za sve upite o fondovima, natječajima i projektnim prijavama obratite nam se na INFO@arsillyrica.hr.