Natječaji OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Ministarstvo poduzetništva i obrta je u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.‐2020. Posredničko tijelo razine 1, nadležno za Prioritetnu os 3. Poslovna konkurentnost. Ukupni iznos EU dijela alokacije namijenjen za Prioritetnu os 3 je 970.000.000,00 eura ili (preračunato po tečaju 7,6 kuna za 1 euro) 73.720.000.000,00 kuna za programsko razdoblje od 2014. – 2020.

Imate li projektnu ideju ili projekt za prijavu, ispunite i pošaljite nam PROJEKTNI UPITNIK na INFO@arsillyrica.hr kako bi smo za vas provjerili prihvatljivost na jedan od ponuđenih natječaja.

OTVORENI NATJEČAJI:

INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-OVA-FAZA 2 - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“, referentne oznake: KK.03.2.1.16. Rok za podnošenje projektnih prijava je od 30.10.2018. do 29.06.2020.
STATUS: OTVOREN

INOVACIJE NOVOOSNOVANIH MSP-OVA -II FAZA
- Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza”, Referentna oznaka: KK.03.2.2.04, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. .Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 15. veljače 2019. godine u 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00 sati.
STATUS: OTVOREN

OBJAVLJEN NATJEČAJ "ZNAKOVI KVALITETE" - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.11. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je od 10. rujna 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine.
STATUS: OTVOREN

CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA
-
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga Certifikacijom proizvoda do tržišta (Referentni broj: KK.03.2.1.12), namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. Ovim Pozivom poduzetnicima će se dodjeljivati potpora za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom, uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je od 18. lipnja 2018. do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.


ZATVORENI NATJEČAJI

NOVI POZIV "IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP" - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je novi javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“. Unos podataka u obrazac sustava eFondovi je moguć od 22. svibnja, podnošenje prijava u sustavu od 23. svibnja (11:00), a predaja projekta (kurirskom službom) od 5. lipnja 2018. do 28. prosinca 2018.
STATUS: ZATVOREN

OBJAVLJEN NATJEČAJ JAČANJE KAPACITETA ZA ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I INOVACIJE- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja objavilo je poziv Jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije. Poziv podrazumijeva ulaganje u istraživanje, razvoj i inovacije, jačanje istraživačkih kapaciteta prijavitelja (istraživačkih organizacija) i partnera (poslovnog sektora) i poticanje/povećanje suradnje istraživačkihorganizacija s poduzećima. Rok prijave projektnih prijedloga traje od 3. svibnja 2018. do 2. srpnja 2018.
STATUS: ZATVOREN 

PROVEDBA PROGRAMA IZOBRAZNO - INFORMATIVNIH AKTIVNOSTI O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je Javni poziv za provedbu programa izobrazno-informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom. Zahtjevi za potporom se mogu podnositi u razdoblju od 15. veljače 2018. do 1. veljače 2019. godine.
STATUS: ZATVOREN

SANACIJA I ZATVARANJE ODLAGALIŠTA NEOPASNOG OTPADA
- Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavilo je javni poziv Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada (ref. br: KK.06.3.1.04). Poziv je namijenjen jedinicama lokalne samouprave, a prijave su moguće do 31. prosinca 2018. godine.
STATUS: ZATVOREN

GRAĐENJE RECIKLAŽNIH DVORIŠTA
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike objavili su Javni poziv za prijavu projekata građenja reciklažnih dvorišta (Ref.br. KK.06.3.1.03) u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Natječaj je otvoren od 29.3.2017. do 31.12.2018.
STATUS: ZATVOREN


„POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA“ - Ministarstvo gospodarstva objavilo je trajno otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“. Rok dostave projektnih prijedloga je do 31. prosinca 2019. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.
Iznos potpore: 190.000,00 HRK - 56.000.000,00 HRK.
Intenzitet potpore:
1) 100 % prihvatljivih troškova za temeljno istraživanje;
2) 50 % prihvatljivih troškova za industrijsko istraživanje;
3) 25 % prihvatljivih troškova za eksperimentalni razvoj;
4) 50 % prihvatljivih troškova za studije izvedivosti.
STATUS: OTVOREN DO 31. PROSINCA 2019.


PONOVO OTVOREN NATJEČAJ "POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-A KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)-2" - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT)-2“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.19. Cilj Poziva je jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem privremeno otvorenog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 21. studenog 2018. od 11:00 sati do 21. prosinca 2018. godine.
STATUS: ZATVOREN

WWW vaučeri za MSP-ove - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.17. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kojima će bespovratna sredstva biti dodijeljena u obliku vaučera. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se izrada i redizajn mrežnih stranica te nabava mrežnih rješenja u području e-commerce i m-commerce. Rok za podnošenje projektnih prijedloga započinje 13. kolovoza 2018. od 11:00 sati i traje do 29. lipnja 2020. godine.
STATUS: ZATVOREN


"KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je javni poziv „Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu“ u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020. Cilj ovog Poziva je podržati projekte usmjerene ka novim proizvodima i uslugama s višom i visokom dodanom vrijednošću koje imaju pozitivan učinak na poslovne rezultate i rast poduzeća te s tržišnim potencijalom na međunarodnoj razini. Projektni prijedlozi se zaprimaju od 9. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine.
Iznos potpore: 760.000,00 - 7.600.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 50% ukupno prihvatljivih troškova
STATUS: ZATVOREN OD 31.12.2017.


4.c.1. ENERGETSKA OBNOVA ZGRADA I KORIŠTENJE OIE U JAVNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 19. lipnja 2015. godine Javni poziv na dostavu projektnih prijedloga za 'Energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja'. Javni poziv je TRAJNO OTVOREN do 31.12.2020, a možete ga preuzeti
ovdje.
STATUS: ZATVOREN

4.c.1.1. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST U JAVNIM USTANOVAMA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE: Otvoren je javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u odgojno-obrazovnim ustanovama iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Poziv je otvoren od 9.7.2015. do 31.12.2020. Javni poziv možete preuzeti ovdje.
STATUS: ZATVOREN

Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je natječaj za mjeru „Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine“ (Ref. br. KK.06.1.1.01). Cilj ovog Poziva je pružanje potpora Integriranim razvojnim programima temeljenima na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih elemenata i povezanih aktivnosti osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.
ROK PRIJAVE: Prijave na natječaj primat će se od 6. prosinca 2015. Poziv je trajno otvoren, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga: do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A) do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B).
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:
a) zaštita, obnova i revitalizacija objekata kulturne baštine upisane u Registru kulturnih dobara RH (uključujući opremanje);
b) obnova i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata vezanih uz kulturnu baštinu, uključujući opremanje (koji nisu nužno kulturno dobro / baština);
c) razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini ;
d) promocija i marketing destinacije n a temu kulturne baštine.
KORISNICI: gospodarski subjekti, javna tijela (ministarstva i agencije), jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, lokalne/regionalne javne institucije, mali i srednji poduzetnici.
STATUS: ZATVORENJAVNI POZIVI U NAJAVI:

Indikativni godišnji plan objave natječaja iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za 2019. godinu preuzmite ovdje

Za sve upite o fondovima, natječajima i projektnim prijavama obratite nam se na INFO@arsillyrica.hr.