Natječaji iz Programa ruralnog razvoja

Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

EAFRD Fond za ruralni razvoj

Uredbom ruralnog razvoja EU definirani su dugoročno tri strateška cilja i šest prioriteta. Ciljevi uredbe su poticanje konkurentnosti poljoprivrede, osiguranje održivog upravljanja prirodnim resursima i klimatskim promjenama te postizanje uravnoteženog teritorijalnog razvoja ruralnih područja, uključujući stvaranje i očuvanje radnih mjesta.

Prioriteti prema prijedlogu uredbe su između ostalog promicanje znanja i inovacija u poljoprivredi, šumarstvu i ruralnim područjima; povećanje održivosti poljoprivrednih gospodarstava i konkurentnosti svih vrsta poljoprivrednih djelatnosti u svim regijama; promicanje organiziranja lanca prehrane; obnavljanje, očuvanje i poboljšanje ekosustava vezanih uz poljoprivredu i šumarstvo; promicanje učinkovitosti resursa i pomaka prema klimatski elastičnom gospodarstvu s niskom razinom ugljika u poljoprivrednom, prehrambenom i šumarskom sektoru te promicanje socijalne uključenosti, smanjenje siromaštva i gospodarski razvoj u ruralnim područjima.

POPIS MJERA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA:

M1 – Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja
M2 – Savjetodavne službe, službe za upravljanje poljoprivrednim gospodarstvom i pomoć poljoprivrednim gospodarstvima
M3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne proizvode i hranu
M4 – Ulaganja u fizičku imovinu
M5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti
M6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja
M7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima
M8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma
M9 – Uspostava proizvođačkih grupa i organizacija
M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene
M11 – Ekološki uzgoj
M13 – Plaćanja područjima s prirodnim ograničenjima ili ostalim posebnim ograničenjima
M16 – Suradnja
M17 – Upravljanje rizicima
M18 – Financiranje dodatnih nacionalnih izravnih plaćanja za Hrvatsku
M19 – LEADER (CLLD)
M20 – Tehnička pomoć

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA U 2019. GODINI


REZULTATI:
Mjera 7 (ožujak 2018.): Podmjera 7.4.1. ''Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu'' - Rang lista 
Mjera 7 (prosinac 2017): Podmjera 7.2.2. Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta - Odluka o prihvatljivosti
Mjera 6 (studeni 2017.) Podmjera 6.3.1. "Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava" - Obavijest i Rezultati

Mjera 4 (rujan 2017.): Podmjere 4.1, „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ i 4.2, „Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda“ - Obavijest
Mjera 7 (srpanj 2017.):
Operacija 7.2.1. ''Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda" - Rezultati 
Mjera 7: Operacija 7.1.1. „Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“ - Konačna rang lista
Mjera 4: Ulaganja u fizičku imovinu - Izdane odluke o isplati
Mjera 5: Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti - Izdane odluke o isplati
Mjera 6:
Operacija 6.1.1. "Potpora mladim poljoprivrednicima" - Izdane konačne odluke

OTVORENI NATJEČAJI:

Objavljen drugi natječaj 4.3.1. "Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja" - Objavljen je drugi Natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Zahtjev za potporu može se podnositi od 28. veljače 2019. godine od 12:00 sati do 29. travnja 2019. godine do 12:00 sati.

Objavljen natječaj za tip operacije 4.3.3. "Ulaganje u šumsku infrastrukturu" - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“ Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od od 2. siječnja 2019. godine od 12:00 sati do 1. srpnja 2019. godine do 12:00 sati.
STATUS: OTVOREN


ZATVORENI NATJEČAJI:

Natječaj za podmjeru 8.5.2. "Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture"Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za tip operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“ iz mjere 8 „Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma” Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. Zahtjevi za potporu mogu se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. lipnja 2018. godine od 12:00 sati do 14. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.
STATUS: ZATVOREN

Objavljen natječaj za tip operacije 7.2.1. Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi Natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 10.09.2018. godine od 12:00 sati do 16.11.2018. godine do 12:00 sati, dok se drugi dio zahtjeva za potporu podnosi najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.
STATUS: ZATVOREN

Objavljen natječaj za tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima -
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 14. lipnja 2018. godine, natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima«, Prijave na novi natječaj za operaciju 6.4.1. će se primati od 18. srpnja do 28. rujna 2018. godine.
STATUS: ZATVOREN

OBJAVLJEN NOVI NATJEČAJ ZA OPERACIJU 7.4.1. - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj za operaciju 7.4.1. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu,namijenjeno izgradnji, rekonstrukciji i opremanju dječjih vrtića, vatrogasnih domova, sportskih terena, javne prometne površine i slične infrastrukture koja će ruralni prostor učiniti poželjnim mjestom za život i rad. Prijave na natječaj će se zaprimati od 02. kolovoza 2018. do 14. rujna 2018.
STATUS: ZATVOREN

Natječaj 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“. Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 30. kolovoza 2018. do 13. prosinca 2018. godine.
STATUS: ZATVOREN

Objavljeni natječaji za tip operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ - objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka i natječaj za provedbu operacije 4.2.1. „Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“ - objekti za proizvodnju ulja. Rok za podnošenje zahtjeva počinje 23. srpnja 2018. i traje do 21. rujna 2018.
STATUS: ZATVOREN

Natječaj za podmjeru 6.1.1. Programa ruralnog razvoja za mlade poljoprivrednike - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima u okviru Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014 – 2020. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 25. travnja 2018. godine od 12:00 sati do 13. lipnja 2018. godine do 12:00 sati.
STATUS: ZATVOREN

Objavljen natječaj iz vinske omotnice: restrukturiranje i konverzija vinograda - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda, iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2014. – 2018. Rok za podnošenje prijava je do 15. lipnja 2018.
STATUS: ZATVOREN

Bespovratna sredstva u djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja - Ministarstvo poljoprivrede je objavilo Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske u 2018. godini. Poziv je namijenjen mikro, malim, srednjim i velikim poduzećima čiji je većinski dio prihoda upravo od djelatnosti prerade drva i proizvodnje namještaja. Rok za predaju projekata je 15. lipnja 2018. godine.
STATUS: ZATVOREN

6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 12. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.
STATUS: ZATVOREN

Natječaj za podmjeru 4.1. Programa ruralnog razvoja - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 15. veljače 2018. godine Natječaj, a 13. ožujka 2018. godine Izmjenu Natječaja za podmjeru 4.1. Programa ruralnog razvoja RH 2014. – 2020. "Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava". Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 22. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 23. travnja 2018. godine do 12:00 sati.
STATUS: ZATVOREN OD 23. TRAVNJA 2018.

Natječaj 16.1.1. Potpora za osnivanje operativnih skupina - Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je 20. veljače 2018. natječaj u okviru podmjere 16.1. Potpora osnivanju operativnih skupina iz Programa ruralnog razvoja RH 2014. 2020. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 1. ožujka 2018. godine od 12:00 sati do 3. travnja 2018. godine do 12:00 sati.
STATUS: ZATVOREN

5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala« - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom objavila je Natječaj za provedbu podmjere 5.2. »Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima« – provedba tipa operacije 5.2.1. »Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala«. Intenzitet potpore po pojedinom zahtjevu iznosi do 100% prihvatljivih troškova. Zahtjev za potporu moći će se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. listopada do 2. siječnja 2018.
STATUS: ZATVOREN OD 2. SIJEČNJA 2018.

4.3.3. „Ulaganja u šumsku infrastrukturu“ - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tipa operacije 4.3.3. „Ulaganje u šumsku infrastrukturu« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.“ Rok za podnošenje zahtjeva počinje teći od 16. kolovoza 2017. i traje do 22. prosinca 2017.
STATUS: ZATVOREN 22. PROSINCA 2017.

7.1.1. Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000. i druga područja visoke prirodne vrijednosti - Korisnici potpore su općine i gradovi do 10.000 stanovnika, a prihvatljiva su ulaganja: Izrada ili izmjena i dopuna prostornog plana uređenja općine ili grada; strateškog razvojnog programa općine ili grada; strateških planova razvoja pojedinih gospodarskih sektora općine ili grada (poljoprivreda, ribarstvo, šumarstvo, industrija, turizam, trgovina, promet, obrtništvo, građevinarstvo, informatika, energija.). Iznos potpore je od 5.000 - 70.000 EUR, a intenzitet do 100% prihvatljivih troškova.
STATUS: ZATVOREN

PRAVILNICI: 

Mjera 1
Mjera 1 - nacrt pravilnika

Mjera 2
 Mjera 2 - pravilnik

Mjera 4
 Mjera 4 - pravilnici
 Pravilnik za podmjeru 4.1.
Pravilnik o izmjeni pravilnika za podmjeru 4.1. (veljača 2018.)
 Pravilnik za podmjeru 4.2.
 Objavljeno Tumačenje pravilnika za provedbu Mjere 4

Mjera 3
 Mjera 3 - pravilnik

Mjera 6
 Pravilnik podmjere 6.1, 6.2, 6.3
 Pravilnik o izmjeni pravilnika o provedbi podmjere 6.1., 6.2. i 6.3. (objavljen 20. siječnja 2017.)
 Nacrt Pravilnika za Podmjeru 6.2. (srpanj 2017.)
 Pravilnik o podmjeri 6.4.

 Pitanja i odgovori Mjera 06
 Vodič za podnošenje zahtjeva za isplatu 1.rate
Pravilnik o podmjeri 6.2. (prosinac 2017.)
Izmjena pravilnika o podmjeri 6.2. (siječanj 2018.)

Mjera 7
PRAVILNIK ZA MJERU 7 (od 25.5.2018.)
 MJERA 7   
 PRAVILNIK O MJERI 7
 NOVI PRAVILNIK O MJERI 7
 Izmjena pravilnika za Mjeru 07 - odredbe o javnoj nabavi
 Pravilnik o izmjeni pravilnika za mjeru 7 (20. veljače 2017.)
 http://www.arsillyrica.hr/objavljen-pravilnik-o-provedbi-mjere-7.aspx
 Tumačenje gospodarskih sektora u podmjeri 7.1
 Vodič za korisnike – podmjera 7.1., operacija 7.1.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Mjera 16
 
Pravilnik za Mjeru 16.
 Nacrt Pravilnika za Mjeru 16

Mjera 17
 Mjera 17. Podmjera 17.1. - pravilnik

Mjera 19
 Mjera 19, Podmjera 19.1 - pravilnik

VODIČ ZA UPIS U AGRONET

NAJPOVOLJNIJI KREDITI ZA POLJOPRIVREDNIKE
- 18. travnja 2018. godine, u Zagrebu su potpisani sporazumi o financiranju provedbe financijskih instrumenata koje su potpisali ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić, predsjednica Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) Tamara Perko i predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) Vjeran Vrbanec.