Javni poziv Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II

Datum objave: 11.12.2019.

FOND: Europski fond za regionalni razvoj

Referentni broj: KK.01.2.1.02

Status: Zatvoren

Datum početka prijave: 14.02.2020. u 11:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 26.06.2020. u 11:00

Prihvatljivi korisnici: Mikro, mali, srednji i veliki poduzetnici

VAŽNO: Dana 29.6.2020. ministar Darko Horvat je donio Odluku o povećanju alokacije Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”, čime ukupna alokacija Poziva sada iznosi 989.456.332,23 kn. Dodatna sredstva osigurana ovom Odlukom namijenjena su za nastavak postupka dodjele bespovratnih sredstava projektnim prijedlozima zaprimljenim do trenutka zatvaranja Poziva, a koji su zadovoljili u svim fazama postupka dodjele. Podnošenje novih projektnih prijedloga nije moguće.

VAŽNO: Dana 31. siječnja 2020. objavljena je Izmjena Poziva. Izmjene se odnose na usklađivanje s Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 6/20) te na manje izmjene dokumentacije Poziva. Prethodna verzija dokumentacije s današnjim danom prestaje biti važeća. Prva izmjena natječajne dokumentacije objavljena je i dostupna.

Svrha poziva: Razvoj za tržište novih proizvoda (dobara i usluga) unutar jedne ili više odabranih IRI tema u sklopu Pozivom identificiranih prioritetnih tematskih i pod tematskih područja S3, putem jačanja kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije te poticanja suradnje između poduzetnika i institucija za istraživanje i razvoj.

Sažetak: Ovim će se Pozivom sufinancirati razvoj novih proizvoda (dobara i usluga), tehnologija i poslovnih procesa kroz povećanje privatnih ulaganja u istraživanje i razvoj, te jačanje kapaciteta poduzeća za istraživanje, razvoj i inovacije, kroz poticanje njihove suradnje s partnerima uključujući suradnju s organizacijama za istraživanje i širenje znanja. Projekt mora rezultirati razvojem novih ili znatno poboljšanih proizvoda (dobro ili usluga) koje proizlaze iz istraživačko-razvojnih aktivnosti prijavitelja i partnera (ukoliko postoje partneri na projektu). Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (izuzev temeljnih istraživanja) koje uključuju vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje uz učinkovitu suradnju, te aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

  1. Aktivnosti istraživanja i razvoja
  2. Aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja vlastitih inovacijskih kapaciteta za poduzetnike koji provode ili planiraju provoditi vlastite projekte istraživanja i razvoja.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: od 1.000.000,00 HRK do 30.000.000,00 kn

Intenzitet potpore: 

Industrijsko istraživanje podložno učinkovitoj suradnji – 70% za mala, 60% za srednja, 50% za velika poduzeća, a 85% za organizacije za istraživanje i širenje znanja

Industrijsko istraživanje podložno opsežnom širenju znanja – 80% za mala, 75% za srednja, 65% za velika poduzeća, a 85% za organizacije za istraživanje i širenje znanja

Eksperimentalni razvoj – podložno učinkovitoj suradnji – 45% za mala, 35% za srednja, 25% za velika poduzeća, a 85% za organizacije za istraživanje i širenje znanja

Eksperimentalni razvoj – podložno opsežnom širenju znanja – 60% za mala, 50% za srednja, 40% za velika poduzeća, a 85% za organizacije za istraživanje i širenje znanja

Potpore za studije izvedivosti – 70% za mala, 60% za srednja, 50% za velika poduzeća

Regionalne potpore za ulaganje – 45% za mala, 35% za srednja, 25% za velika poduzeća

Ukupna sredstva: 989.456.332,23 kn

Nadležno tijelo: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Izvor: eFondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link