Javni poziv Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada

Datum objave: 12.03.2020.

FOND: Kohezijski fond

Referentni broj: KK.06.3.1.18

Status: Obustavljen do 1.9.2020. do 9:00 sati

Datum početka prijave: 15.4.2020 09:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 30.9.2020 23:59:59

Prihvatljivi korisnici:

  • Mikro poduzetnici,
  • Veliki poduzetnici,
  • Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela,
  • Ustanove,
  • Mali poduzetnici,
  • Srednji poduzetnici

VAŽNO: Dana 24.6.2020. objavljena je obustava Poziva iz razloga što je iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga viši od ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava. Više na poveznici…

Svrha poziva: Cilj ovog Poziva je doprinijeti povećanju udjela odvojeno prikupljenog komunalnog otpada u ukupnom komunalnom otpadu te tako doprinijeti oporabi otpada i konačno smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta.

Sažetak: Predmet Poziva je nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na mjestu nastanka otpada kod korisnika usluge, putem reciklažnih dvorišta i/ili na javnim površinama.

Prihvatljive aktivnosti / projekti:

1. Nabava komunalnih vozila i/ili nadogradnje za odvojeno prikupljanje otpadnog papira, kartona, biootpada, metala, plastike, tekstila, stakla i krupnog (glomaznog) komunalnog otpada kod korisnika usluge, putem spremnika na javnim površinama i/ili reciklažnih dvorišta, što uključuje nabavu vozila i/ili nadogradnje s opremom koja onemogućava rasipanje, prolijevanje, odnosno ispuštanje otpada te širenje prašine i neugodnih mirisa prilikom prikupljanja otpada, te opremom kojom se smanjuje volumen otpada pri čemu se ne mijenja masa i vrsta otpada.

2. Aktivnosti informiranja i vidljivosti projekta, te aktivnosti vezane uz provođenje mjera kojima se postiže povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju i/ili obradi odvojeno sakupljenog otpada i/ili recikliranju otpada i/ili ponovnoj uporabi.

3. Aktivnosti kojima se osigurava usklađenost projekta s horizontalnim politikama EU o održivome razvoju, ravnopravnosti spolova i nediskriminaciji te pristupačnosti za osobe s invaliditetom.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 1.480.000,00 HRK

Intenzitet potpore:  do 85% prihvatljivih troškova

Ukupna sredstva: 150.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Izvor: eFondovi

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link