Javni poziv KK.06.3.1.13 Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

Datum objave: 4.10.2019.

FOND: Kohezijski fond

Referentni broj: KK.06.3.1.13  

Status: Otvoren

Datum početka prijave: 5.10.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2022.

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave

Svrha poziva: Sanacija odlagališta neopasnog otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18), te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem. Nakon sanacije se  više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.

Sažetak: Predmet ovog Poziva je sanacija zatvorenih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada s ciljem sprječavanja daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18) „sanacija odlagališta“ podrazumijeva aktivnosti izrade projektne i druge dokumentacije sukladno propisima, rješavanje imovinsko pravnih odnosa vezanih za lokaciju odlagališta, postupak ishođenja odobrenja za građenje, izvođenje građevinskih radova koji omogućuju da se odlaganje otpada obavlja sukladno Pravilniku i zatvaranje odlagališta nakon puštanja u rad centra za gospodarenje otpadom ili popunjenja odlagališnih kapaciteta odlagališta.

Prihvatljive aktivnosti:

Provedba projekta:

  • Aktivnosti izvođenja radova sanacije zatvorenih odlagališta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti radovi;
  • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu i energetsku infrastrukturu;
  • Aktivnosti izrade gradilišne i druge dokumentacije;
  • Usluge stručnog nadzora građenja;
  • Usluge projektantskog nadzora;
  • Usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
  • Usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Upravljanje projektom:

  • Usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom;
  • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 60.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 85%

Ukupna sredstva: 250.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Izvor: efondovi.mrrfeu.hr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link