Javni poziv KK.06.3.1.13 Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

Datum objave: 4.10.2019.

FOND: Kohezijski fond

Referentni broj: KK.06.3.1.13  

Status: Otvoren

Datum početka prijave: 5.10.2019.

Rok za podnošenje projektnih prijava: 31.12.2022.

Prihvatljivi korisnici: Jedinice lokalne samouprave

VAŽNO: MZOE je 15. travnja 2020. objavilo I. izmjene dokumentacije predmetnog Poziva. Izmjene Poziva se odnose na smanjenje ukupnog iznosa bespovratnih sredstava predviđenih za ovaj Poziv sa 250 mil. HRK na 150 mil. HRK. Više na poveznici…

Svrha poziva: Sanacija odlagališta neopasnog otpada koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18), te koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem. Nakon sanacije se  više neće koristiti u svrhu odlaganja otpada.

Sažetak: Predmet ovog Poziva je sanacija zatvorenih neusklađenih odlagališta neopasnog otpada s ciljem sprječavanja daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18) „sanacija odlagališta“ podrazumijeva aktivnosti izrade projektne i druge dokumentacije sukladno propisima, rješavanje imovinsko pravnih odnosa vezanih za lokaciju odlagališta, postupak ishođenja odobrenja za građenje, izvođenje građevinskih radova koji omogućuju da se odlaganje otpada obavlja sukladno Pravilniku i zatvaranje odlagališta nakon puštanja u rad centra za gospodarenje otpadom ili popunjenja odlagališnih kapaciteta odlagališta.

Prihvatljive aktivnosti:

Provedba projekta:

  • Aktivnosti izvođenja radova sanacije zatvorenih odlagališta sukladno pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti radovi;
  • Aktivnosti vezane uz priključenje na komunalnu i energetsku infrastrukturu;
  • Aktivnosti izrade gradilišne i druge dokumentacije;
  • Usluge stručnog nadzora građenja;
  • Usluge projektantskog nadzora;
  • Usluge koordinatora zaštite na radu tijekom građenja;
  • Usluga vođenja projekta sukladno Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

Upravljanje projektom:

  • Usluge tehničke pomoći za upravljanje projektom;
  • Aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Minimalni / maksimalni iznos potpore: do 60.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: 85%

Ukupna sredstva: 150.000.000,00 HRK

Nadležno tijelo: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Izvor: efondovi.mrrfeu.hr

Dokumentacija: Upute za prijavitelje

Ostala dokumentacija: link