Natječaj za sufinanciranje sportskih programa poticanja lokalnog sporta i sportskih natjecanja u 2019. godini

06.02.2019.

Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. Središnji državni ured za šport raspisuje natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja. Natječaj je otvoren od 10. siječnja do 15. ožujka 2019.
Cilj: razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na obuku neplivača, poticanje bavljenja rekreativnim i amaterskim športom, organiziranje športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima te organiziranje međunarodnih športskih konferencija.
Prihvatljivi korisnici: Prijavitelj na Natječaj mora biti udruga iz sustava športa koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama i Zakonu o sportu.
Programska područja za sufinanciranje su:
1. Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom;
2. Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima;
3. Poticanje programa obuke neplivača;
4. Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija.
Ukupna alokacija raspoloživih sredstava: 11.040.000,00 kuna,
Planirane vrijednosti podijeljene su po područjima:
1. Poticanje programa bavljenja amaterskim športom i športskom rekreacijom, područje 1, planirana vrijednost iznosi 7.200.000,00 kuna;
2. Poticanje programa organiziranja športskih natjecanja ili sudjelovanja na športskim natjecanjima, područje 2, planirana vrijednost iznosi 2.500.000,00 kuna;
3. Poticanje programa obuke neplivača, područje 3, planirana vrijednost iznosi 1.000.000,00 kuna;
4. Poticanje programa organiziranja međunarodnih športskih konferencija, područje 4, planirana vrijednost iznosi 300.000,00 kuna.
Intenzitet potpore: Iznosi najviše do 80% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.
Iznos: Najmanji iznos sufinanciranja po programu koji prijavitelj može ugovoriti je 10.000,00 kuna, a najveći 120.000,00 kuna.
Izvor: SDUŠ

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri provjeri prihvatljivosti na natječaj i pri izradi projektne dokumentacije, obratite nam se na INFO@arsillyrica.hr.