Natječaj za financiranje projekata, programa ili aktivnosti iz područja kulture u 2019. godini

07.02.2019.

Splitsko-dalmatinska županija objavila je 7.2.2019. Natječaj za financiranje projekata/programa/aktivnosti iz područja kulture u 2019. godini. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je trideset (30) dana od dana objave Natječaja. 

Područja financiranja:
- Muzejska djelatnost
- Izdavačka djelatnost
- Podrška kulturnim programima i aktivnostima
Prihvatljivi prijavitelji: Samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, neprofitne organizacije i udruge, udruge građana, ustanove u kulturi, trgovačka društva i druge pravne osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi te jedinice lokalne samouprave i njihovi proračunski korisnici.
Ukupna alokacija bespovratnih sredstava: 2.130.000,00 kuna.
Intenzitet potpore: do 90% prihvatljivih troškova
Iznos potpore: Najmanji iznos koji se može dodijeliti je 3.000,00 kn. Najviši mogući iznos financijske potpore iznosi: - 50.000,00 kn za jedinice lokalne samouprave, - 30.000,00 kn za ostale prijavitelje.
Izvor: SDŽ

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri provjeri prihvatljivosti na natječaj i pri izradi projektne dokumentacije, obratite nam se na INFO@arsillyrica.hr.

Dokumentacija:
1. Tekst natječaja
2. Upute za prijavitelje
3.1. Obrazac - Podaci o prijavitelju
3.2. Obrazac - Opis projekta-programa-aktivnosti
3.3. Obrazac - Proračun projekta-programa-aktivnosti
4. Obrazac za ocjenu kvalitete projekta-programa-aktivnosti
5. Obrazac - Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja
6. Obrazac - Izjava ovlaštene osobe
7.1.Obrazac- Opisni izvještaj provedbe projekta-programa-aktivnosti
7.2.Obrazac - Financijski izvještaj provedbe projekta-programa-aktivnosti
8. Obrazac Ugovor o financijskoj potpori_KULTURA