NAJAKTUALNIJI OTVORENI NATJEČAJI

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE - Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova europske unije objavio je Javni Poziv za financiranje Programa održivog razvoja lokalne zajednice. Prijave temeljm ovog Poziva mogu se podnositi do 11.ožujka 2019.
STATUS: OTVOREN DO 11.3.2019.

JAVNI POZIVI ZA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA U TURIZMU NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE - Splitsko-dalmatinska županija objavila je 22. veljače 2019. dva Javna poziva za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava u turizmu na području SDŽ. Prijave se podnose 30 dana od dana objave Poziva.
STATUS: OTVOREN

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE PROGRAMA RAZVOJA CIKLOTURIZMA NA KONTINENTU - Dana 14.veljače 2019. Ministarstvo turizma je objavilo Javni Poziv za financiranje Programa razvoja cikloturizma na kontinentu. Prijave temeljm ovog Poziva mogu se podnositi do 13.ožujka 2019.
STATUS: OTVOREN

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA, PROGRAMA ILI AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA KULTURE U 2019. GODINI Splitsko-dalmatinska županija objavila je 7.2.2019. Natječaj za financiranje projekata/programa/aktivnosti iz područja kulture u 2019. godini. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je trideset (30) dana od dana objave Natječaja.
STATUS: OTVOREN

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA, PROGRAMA ILI AKTIVNOSTI IZ PODRUČJA SPORTA U 2019. GODINI - Splitsko-dalmatinska županija objavila je 7. veljače 2019. Natječaj za financiranje projekata/programa/aktivnosti iz područja sporta u 2019. godini. Rok za podnošenje prijava na Natječaj je trideset (30) dana od dana objave Natječaja.
STATUS: OTVOREN

NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE SPORTSKIH PROGRAMA POTICANJA LOKALNOG SPORTA I SPORTSKIH NATJECANJA U 2019. GODINI - Na temelju sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. Središnji državni ured za šport raspisuje natječaj za sufinanciranje športskih programa poticanja lokalnog športa i športskih natjecanja. Natječaj je otvoren od 10. siječnja do 15. ožujka 2019.
STATUS: OTVOREN

INTERREG V-A MAĐARSKA- HRVATSKA 2014.-2020. - Drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg V-A Mađarska- Hrvatska financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.
Poziv na dostavu projektnih prijedloga biti će otvoren od 31. siječnja 2019. do 03. svibnja 2019. do 15:00, a prijave moraju biti dostavljene elektronski putem sustava IMIS 2014-2020.
STATUS: OTVOREN

INTERREG DUNAV 3.- POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA - Otvoren je program transnacionalne suradnje INTERREG V-B Dunav financiran iz Europskog fonda za regionalnalni razvoj. Dostavu projektnih prijedloga u okviru trećeg poziva mogu dostaviti javne i privatne organizacije iz 14 zemalja dunavskog područja. Poziv je otvoren od 28.1.2019. do 8.3.2019. do 14:00 sati.
STATUS: OTVOREN

OTVOREN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA "PROSTORI SUDJELOVANJA - RAZVOJ PROGRAMA REVITALIZACIJE PROSTORA U JAVNOM VLASNIŠTVU KROZ PARTNERSTVO OCD-A I LOKALNE ZAJEDNICE" - Europski socijalni fond objavio je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“. Cilj poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog trajnog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 04.12.2018. do 31.12.2019.
STATUS: OTVOREN DO 31.12.2019.


INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-OVA-FAZA 2 - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“, referentne oznake: KK.03.2.1.16. Rok za podnošenje projektnih prijava je od 30.10.2018. do 29.06.2020.
STATUS: OTVOREN DO 29.06.2020.

RAZVOJ I ŠIRENJE MREŽE IZVANINSTITUCIONALNIH USLUGA ZA HRVATSKE BRANITELJE I STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA- Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku otvorilo je trajni poziv: 'Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata'. Ovim Pozivom razvit će se i proširiti mreža izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata koja će se temeljiti na suradnji s udrugama iz Domovinskog rata, a kojima će se dodjeljivati potpore za pružanje usluga ciljnim skupinama Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijava je do 31. prosinca 2019.g.
STATUS: OBUSTAVLJEN 

OBJAVLJEN NATJEČAJ "POTPORA ZA SUDJELOVANJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAVIMA KVALITETE"
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 20. kolovoza 2018. do 30. rujna 2020.
STATUS: OTVOREN DO 30.9.2020.

OBJAVLJEN NATJEČAJ "ZNAKOVI KVALITETE" - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.11. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je od 10. rujna 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine.
STATUS: OTVOREN DO 29. LIPNJA 2020. 

OTVOREN NATJEČAJ "OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA"
Dana 10. srpnja 2018. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva – školska godina 2018. – 2019." Rok za prijavu projektnih prijedloga počinje teći od 10. srpnja 2018. i traje do 30. ožujka 2019.
STATUS. OBUSTAVLJEN 

WWW VAUČERI ZA MSP-OVE - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.17. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kojima će bespovratna sredstva biti dodijeljena u obliku vaučera. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se izrada i redizajn mrežnih stranica te nabava mrežnih rješenja u području e-commerce i m-commerce. Rok za podnošenje projektnih prijedloga započinje 13. kolovoza 2018. od 11:00 sati i traje do 29. lipnja 2020. godine.
STATUS: OBUSTAVLJEN 

UKLJUČIVANJE DJECE I MLADIH U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI TE OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ZAJEDNICU KROZ ŠPORT - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport''. Ovim Pozivom pružit će se potpora aktivnostima unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom kroz poboljšanje pristupa i sudjelovanje u športskim sadržajima te aktivnostima povećanja dostupnosti besplatnih športskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti.
STATUS: OBUSTAVLJEN 

CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA -Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. Ovim Pozivom poduzetnicima će se dodjeljivati potpora za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom, uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je od 18. lipnja 2018. do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.
STATUS: OTVOREN DO 29. LIPNJA 2020.

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv "Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)". Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova. Rok za prijavu počinje teći od 14. svibnja 2018. do 29. lipnja 2020. godine.
STATUS: OTVOREN DO 29. LIPNJA 2019. 

OBJAVLJEN NATJEČAJ UNAPRJEĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Natječaj "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja". Na natječaj se mogu prijaviti dječji vrtići i jedinice lokalne samouprave, do 31. prosinca 2019. godine.
STATUS:  OBUSTAVLJEN

ENERGETSKA OBNOVA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 16. studenog 2017. godine Javni poziv za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Poziv je namijenjen obnovi zgrada u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, a prijave su moguće od 2. siječnja 2018. do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020.
STATUS: OBUSTAVLJEN 

PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Javni poziv „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ (Ref.br. UP.02.1.1.06) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Rok za podnošenje projektnih prijava je otvoren od 22. rujna 2017. do 31. prosinca 2019., a trenutno je na snazi obustava.
STATUS: OBUSTAVLJEN 

ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je javni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (ref.br. UP.02.1.1.05.) Javni poziv se vodi kao trajno otvoreni do kraja 2020. godine ili do iskorištenja sredstava. Otvoren od 30. lipnja 2017. 
STATUS: OBUSTAVLJEN 

„POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA“ - Ministarstvo gospodarstva objavilo je trajno otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“. Rok dostave projektnih prijedloga je do 31. prosinca 2019. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.
STATUS: OTVOREN DO 31. PROSINCA 2019.

NAJAVLJENI NATJEČAJI ZA 2019. GODINU
Plan objave natječaja iz OP Konkurentnost i kohezija
Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja
Plan objave natječaja iz OP Učinkoviti ljudski potencijali

MOGUĆNOSTI POVOLJNOG KREDITIRANJA PROJEKATA
NAJPOVOLJNIJI KREDITI ZA POLJOPRIVREDNIKE - 18. travnja 2018. godine, u Zagrebu su potpisani sporazumi o financiranju provedbe financijskih instrumenata koje su potpisali ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić, predsjednica Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) Tamara Perko i predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) Vjeran Vrbanec.

NAJPOVOLJNIJI KREDITI ZA MSP
- Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i Hrvatska banka za obnovu i razvoj u suradnji s poslovnim bankama pokrenuli su financijski instrument namijenjen malim i srednjim poduzetnicima – ESIF krediti za rast i razvoj. Radi se o dugoročnim investicijskim kreditima za poduzetnike koji posluju duže od dvije godine, s kamatnom stopom od 0% na polovicu iznosa kredita (EU dio) i kamatnom stopom koju određuje poslovna banka na drugu polovicu iznosa kredita. Naknada za obradu kredita se ne naplaćuje. Iznosi kredita mogu biti od 100.000 do 3.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno do 10.000.000 EUR za sektor turizma.

ZAKON O POTICANJU ULAGANJA - Hrvatski sabor je u rujnu 2015. godine izglasao Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/2015). Poticanje ulaganja predstavlja sustav potpora za ulaganje i potpora za pravodobno ostvarenje potrebnih ulagačkih aktivnosti.

HBOR - OVI PROGRAMI KREDITIRANJA
- Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva. U nastavku smo pripremili kratki pregled programa kreditiranja HBOR-a.

PROGRAM HAMAG - BICRO ZA MALE ZAJMOVE - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30. lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014. - 2020. Zahtjevi za zajam se zaprimaju od 03. listopada 2016. godine do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Ukoliko vam je potrebna konzultantska pomoć pri procjeni prihvatljivosti prijavitelja, pripremi i pregledu projektnih prijedloga, pošaljite nam svoj upit na INFO@arsillyrica.hr ili nam pošaljite popunjeni projektni upitnik na istu adresu!