NAJAKTUALNIJI OTVORENI NATJEČAJI

OTVOREN JAVNI POZIV RAZVOJ ZADRUŽNOG PODUZETNIŠTVA - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je 5. lipnja 2019. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvoj zadružnog poduzetništva“. Prijave se mogu podnositi od 6. lipnja do 4. kolovoza 2019. godine.
STATUS: OTVOREN

INTERREG ADRION (Jadransko- jonski program transnacionalne suradnje 2014.- 2020.) - 3. poziv na dostavu projektnih prijedloga - Otvoren je treći poziv na dostavu projektnih prijedloga koji se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B ADRION . Financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava, pri čemu pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020. Prijave se mogu podnositi do 31. srpnja 2019. godine.
STATUS: OTVOREN

UNAPREĐIVANJE INFRASTRUKTURE ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI KAO PODRŠKA PROCESU DEINSTITUCIONALIZACIJE- DRUGA FAZA - Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je 24. svibnja 2019. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije- druga faza“, Referentna oznaka: KK.08.1.3.04. Prijave se mogu podnositi od 24. lipnja 2019. do 14. siječnja 2020. godine.
STATUS: OTVOREN

OTVOREN NATJEČAJ ZA RAZVOJ PRERADE DRVA I PROIZVODNJU NAMJEŠTAJA - Ministarstvo poljoprivrede je 21. svibnja 2019. godine objavilo Javni natječaj za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja. Javni natječaj raspisan je na temelju Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja Republike Hrvatske za 2019. godinu, a otvoren je do 19. lipnja 2019. godine.
STATUS: OTVOREN

IZGRADNJA I/ILI OPREMANJE POSTROJENJA ZA SORTIRANJE ODVOJENO PRIKUPLJENOG OTPADNOG PAPIRA, KARTONA, METALA, PLASTIKE I DRUGIH MATERIJALA - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 22. svibnja 2019. godine objavilo je Poziv na dostavu projektnog prijedloga „Izgradnja i/ili opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog otpadnog papira, kartona, metala, plastike i drugih materijala“, Referentna oznaka: KK.06.3.1.12. Prijave se mogu podnositi od 23. svibnja 2019. do 30. lipnja 2020. 23:59:59 sati.
STATUS: OTVOREN

POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA "JAČANJE POSLOVANJA DRUŠTVENIH PODUZETNIKA- FAZA I." Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je 21. svibnja 2019. godine objavilo Poziv na dostavu projektnih prijedloga (PDP) ''Jačanje poslovanja društvenog poduzetništva- faza I.'' referentna oznaka: UP.02.3.1.03. financiranog iz Europskog socijalnog fonda. Rok za dostavu projektnih prijedloga je 31. prosinca 2020. godine.
STATUS: OTVOREN

OTVOREN JAVNI POZIV "OČUVANJE I RAZVOJ TRADICIJSKIH I UMJETNIČKIH OBRTA"
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Otvoreni javni poziv za Program „Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta“ za 2019. godinu. Prijave se zaprimaju od 02.05.2019. do 15.06.2019. godine.
STATUS: OTVOREN

OBJAVLJEN NATJEČAJ "RESTRUKTURIRANJE I KONVERZIJA VINOGRADA" - Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je natječaj za mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina 2019. – 2023. Rok za podnošenje prijava je do 28. lipnja 2019. godine.
STATUS: OTVOREN

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE IZRADE, POMOĆI ZA PRIJAVU I PROVEDBU PROJEKATA FINANCIRANIH IZ ESI FONDOVA I PROGRAMA - Objavljeni su Javni Pozivi za sufinanciranje izrade dokumentacija, tehničke pomoći za prijavu projekata za EU natječaje i provedbu projekata sufinanciranih iz ESI fondova i programa Europske unije u 2019. godini za gradove i općine Zagrebačke županije. Javni pozivi su otvoreni do 30. rujna 2019. godine.
STATUS: OTVOREN

JAVNI POZIV ZA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJAVA ZA SUFINANCIRANJE ISTRAŽIVAČKO - RAZVOJNIH PROJEKATA ZA PODUZETNIKE KROZ PROGRAM DODJELE DRŽAVNIH POTPORA ZA PROVJERU INOVATIVNIH KONCEPATA - Proof of Concept 8 - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske i Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije objavljuje Javni poziv za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program dodjele državnih potpora za provjeru inovativnog koncepta – Proof of Concept 8. Projektne prijave zaprimat će se od 25. travnja 2019. do 2. rujna 2019. u 23:59:59 sati.
STATUS: OTVOREN

PRIDRUŽI SE - AKTIVNI U MIROVINI - JAČANJE SPOSOBNOSTI ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA ZA UNAPRJEĐENJE MOGUĆNOSTI AKTIVNOG SUDJELOVANJA I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI UMIROVLJENIKA - Dana 26. travnja 2019. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je javni Poziv na dostavu projektnih prijedloga pod nazivom “Pridruži se – Aktivni u mirovini” – Jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva za unaprjeđenje mogućnosti aktivnog sudjelovanja i socijalne uključenosti umirovljenika. Prijava traje od 14. lipnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.
STATUS: OTVOREN

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU TEMELJEM PROGRAMA RAZVOJA JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE 2019. - Ministarstvo turizma Republike Hrvatske 26. travnja objavilo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini. Javni poziv je otvoren do 28. lipnja 2019. godine.
STATUS: OTVOREN

ITU - RAZVOJ PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA URBANE AGLOMERACIJE SPLIT - Europski fond za regionalni razvoj objavio je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ITU – Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split„ Cilj poziva je razvoj kapaciteta poduzetničko potpornih institucija radi pružanja učinkovite pomoći MSP. Rok za podnošenje projektnih prijava je 28. lipnja 2019. do 23:00 sati.
STATUS: OTVOREN

NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA UDRUGA OD OPĆEG ZNAČAJA ZA SDŽ ZA 2019. GODINU - Splitsko-dalmatinska županija objavila je Natječaj za financiranje projekata udruga od općeg značaja za SDŽ za 2019. godinu. Natječaj je otvoren kontinuirano do isteka sredstava, a najkasnije do 1. studenog 2019. godine.
STATUS: OTVOREN

IZGRADNJA, ADAPTACIJA I KUPNJA OBITELJSKIH KUĆA NA PODRUČJU SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE - Splitsko- dalmatinska županija objavila je 14.3.2019. natječaj za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa demografskih mjera poticaja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području Splitsko-dalmatinske županije za 2019. godinu. Javni natječaj otvoren je od dana objave na službenoj web stranici Splitsko-dalmatinske županije do 01. studenog 2019.
STATUS: OTVOREN

OTVOREN POZIV NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA "PROSTORI SUDJELOVANJA - RAZVOJ PROGRAMA REVITALIZACIJE PROSTORA U JAVNOM VLASNIŠTVU KROZ PARTNERSTVO OCD-A I LOKALNE ZAJEDNICE" - Europski socijalni fond objavio je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Prostori sudjelovanja – razvoj programa revitalizacije prostora u javnom vlasništvu kroz partnerstvo OCD-a i lokalne zajednice“. Cilj poziva je povećati raspon usluga organizacija civilnoga društva koje su od općeg interesa za građane kojima se unapređuje kvaliteta življenja u lokalnoj zajednici. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog trajnog Poziva s rokom za podnošenje projektnih prijedloga od 04.12.2018. do 31.12.2019.
STATUS: OBUSTAVLJEN


INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-OVA-FAZA 2 - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova – Faza 2“, referentne oznake: KK.03.2.1.16. Rok za podnošenje projektnih prijava je od 30.10.2018. do 29.06.2020.
STATUS: OTVOREN DO 29.06.2020.

RAZVOJ I ŠIRENJE MREŽE IZVANINSTITUCIONALNIH USLUGA ZA HRVATSKE BRANITELJE I STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA- Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku otvorilo je trajni poziv: 'Razvoj i širenje mreže izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata'. Ovim Pozivom razvit će se i proširiti mreža izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata koja će se temeljiti na suradnji s udrugama iz Domovinskog rata, a kojima će se dodjeljivati potpore za pružanje usluga ciljnim skupinama Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijava je do 31. prosinca 2019.g.
STATUS: OBUSTAVLJEN 

OBJAVLJEN NATJEČAJ "POTPORA ZA SUDJELOVANJE POLJOPRIVREDNIKA U SUSTAVIMA KVALITETE"
- Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je Natječaj za provedbu tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 20. kolovoza 2018. do 30. rujna 2020.
STATUS: OTVOREN DO 30.9.2020.

OBJAVLJEN NATJEČAJ "ZNAKOVI KVALITETE" - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je poziv na dostavu projektnih prijedloga „Znakovi kvalitete“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.11. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima s ciljem da dobivanjem znakova kvalitete povećaju svoju konkurentnost te doprinesu povećanju prepoznatljivosti hrvatskih proizvoda i usluga na otvorenom tržištu. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je od 10. rujna 2018. od 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine.
STATUS: OTVOREN DO 29. LIPNJA 2020. 

WWW VAUČERI ZA MSP-OVE - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „WWW vaučeri za MSP-ove“, Referentna oznaka: KK.03.2.1.17. Poziv je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima kojima će bespovratna sredstva biti dodijeljena u obliku vaučera. Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se izrada i redizajn mrežnih stranica te nabava mrežnih rješenja u području e-commerce i m-commerce. Rok za podnošenje projektnih prijedloga započinje 13. kolovoza 2018. od 11:00 sati i traje do 29. lipnja 2020. godine.
STATUS: OBUSTAVLJEN 

UKLJUČIVANJE DJECE I MLADIH U RIZIKU OD SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI TE OSOBA S INVALIDITETOM I DJECE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ZAJEDNICU KROZ ŠPORT - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je otvoreni trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Uključivanje djece i mladih u riziku od socijalne isključenosti te osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju u zajednicu kroz šport''. Ovim Pozivom pružit će se potpora aktivnostima unapređenja kvalitete života osoba s invaliditetom kroz poboljšanje pristupa i sudjelovanje u športskim sadržajima te aktivnostima povećanja dostupnosti besplatnih športskih sadržaja za djecu i mlade u riziku od socijalne isključenosti.
STATUS: OBUSTAVLJEN 

CERTIFIKACIJOM PROIZVODA DO TRŽIŠTA -Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Certifikacijom proizvoda do tržišta“, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. Ovim Pozivom poduzetnicima će se dodjeljivati potpora za certifikaciju proizvoda, odnosno postupak ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom, uključujući provođenje postupka ocjene sukladnosti. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je od 18. lipnja 2018. do 29. lipnja 2020. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.
STATUS: OTVOREN DO 29. LIPNJA 2020.

OBJAVLJEN NATJEČAJ ZA UVOĐENJE SUSTAVA UPRAVLJANJA POSLOVNIM PROCESIMA I KVALITETOM - Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv "Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)". Ovim Pozivom sufinancirat će se uvođenje priznatih sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom u skladu sa zahtjevima međunarodno prihvaćenih norma ili tržišno priznatih certifikacijskih shema, koje će pridonijeti olakšanom pristupu tržištima i povećanju konkurentnosti MSP-ova. Rok za prijavu počinje teći od 14. svibnja 2018. do 29. lipnja 2020. godine.
STATUS: OTVOREN DO 29. LIPNJA 2019. 

OBJAVLJEN NATJEČAJ UNAPRJEĐENJE USLUGA ZA DJECU U SUSTAVU RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Natječaj "Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja". Na natječaj se mogu prijaviti dječji vrtići i jedinice lokalne samouprave, do 31. prosinca 2019. godine.
STATUS:  OBUSTAVLJEN

ENERGETSKA OBNOVA I KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA - Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja objavilo je 16. studenog 2017. godine Javni poziv za energetsku obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora. Poziv je namijenjen obnovi zgrada u kojima se obavljaju društvene djelatnosti, a prijave su moguće od 2. siječnja 2018. do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020.
STATUS: OBUSTAVLJEN 

PODRŠKA SOCIJALNOM UKLJUČIVANJU I ZAPOŠLJAVANJU MARGINALIZIRANIH SKUPINA - Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku objavilo je Javni poziv „Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina“ (Ref.br. UP.02.1.1.06) u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Rok za podnošenje projektnih prijava je otvoren od 22. rujna 2017. do 31. prosinca 2019., a trenutno je na snazi obustava.
STATUS: OBUSTAVLJEN 

ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava objavilo je javni poziv na dostavu projektnih prijedloga u okviru programa „Zaželi – program zapošljavanja žena“ (ref.br. UP.02.1.1.05.) Javni poziv se vodi kao trajno otvoreni do kraja 2020. godine ili do iskorištenja sredstava. Otvoren od 30. lipnja 2017. 
STATUS: OBUSTAVLJEN 

„POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA“ - Ministarstvo gospodarstva objavilo je trajno otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“. Rok dostave projektnih prijedloga je do 31. prosinca 2019. godine, odnosno do iskorištenja sredstava.
STATUS: OTVOREN DO 31. PROSINCA 2019.

NAJAVLJENI NATJEČAJI ZA 2019. GODINU
Plan objave natječaja iz OP Konkurentnost i kohezija
Plan objave natječaja iz Programa ruralnog razvoja
Plan objave natječaja iz OP Učinkoviti ljudski potencijali

MOGUĆNOSTI POVOLJNOG KREDITIRANJA PROJEKATA
NAJPOVOLJNIJI KREDITI ZA POLJOPRIVREDNIKE - 18. travnja 2018. godine, u Zagrebu su potpisani sporazumi o financiranju provedbe financijskih instrumenata koje su potpisali ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, ravnateljica Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju Matilda Copić, predsjednica Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) Tamara Perko i predsjednik Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) Vjeran Vrbanec.

NAJPOVOLJNIJI KREDITI ZA MSP
- Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i Hrvatska banka za obnovu i razvoj u suradnji s poslovnim bankama pokrenuli su financijski instrument namijenjen malim i srednjim poduzetnicima – ESIF krediti za rast i razvoj. Radi se o dugoročnim investicijskim kreditima za poduzetnike koji posluju duže od dvije godine, s kamatnom stopom od 0% na polovicu iznosa kredita (EU dio) i kamatnom stopom koju određuje poslovna banka na drugu polovicu iznosa kredita. Naknada za obradu kredita se ne naplaćuje. Iznosi kredita mogu biti od 100.000 do 3.000.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, odnosno do 10.000.000 EUR za sektor turizma.

ZAKON O POTICANJU ULAGANJA - Hrvatski sabor je u rujnu 2015. godine izglasao Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/2015). Poticanje ulaganja predstavlja sustav potpora za ulaganje i potpora za pravodobno ostvarenje potrebnih ulagačkih aktivnosti.

HBOR - OVI PROGRAMI KREDITIRANJA
- Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske čija je osnovna zadaća poticanje razvitka hrvatskog gospodarstva. U nastavku smo pripremili kratki pregled programa kreditiranja HBOR-a.

PROGRAM HAMAG - BICRO ZA MALE ZAJMOVE - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) i Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, potpisali su 30. lipnja 2016. godine Sporazum o financiranju za provedbu financijskih instrumenata u okviru Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija" 2014. - 2020. Zahtjevi za zajam se zaprimaju od 03. listopada 2016. godine do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2020. godine.

Ukoliko vam je potrebna konzultantska pomoć pri procjeni prihvatljivosti prijavitelja, pripremi i pregledu projektnih prijedloga, pošaljite nam svoj upit na INFO@arsillyrica.hr ili nam pošaljite popunjeni projektni upitnik na istu adresu!