ITU - Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija urbane aglomeracije Split

04.04.2019.

Europski fond za regionalni razvoj objavio je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „ITU – Razvoj Poduzetničkih potpornih institucija Urbane aglomeracije Split„ Cilj poziva je razvoj kapaciteta poduzetničko potpornih institucija radi pružanja učinkovite pomoći MSP. Rok za podnošenje projektnih prijava je 28. lipnja 2019. do 23:00 sati.
Svrha poziva: Razvoj kapaciteta PPI-a radi pružanja učinkovite pomoći MSP s ciljem učvršćivanja njihova položaja na tržištu, smanjivanja asimetrije informacija među MSP-ima te olakšanja pristupa poslovnim znanjima i vještinama, partnerima i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja, te unapređenja gospodarske uspješnosti i povećanja postotka MSP koji opstaju na tržištu; provođenje aktivnosti kojima će PPI pružati podršku MSP-ovima vezano uz regulatorni okvir, širenje informacija o postojećim programima i shemama za poduzetnike; razvoj kompetencija zaposlenika PPI-a i njihovih suradnika s ciljem osiguranja visoke kvalitete usluga podrške koje pružaju MSP-ovima.
Prihvatljivi prijavitelji: Poduzetničke potporne institucije (PPI) sa sjedištem na području Urbane aglomeracije Split.
Napomena: Prijavitelj se na Poziv može prijaviti samostalno ili zajedno s partnerom/ima. Prihvatljivi partneri su: Poduzetničke potporne institucije; Jedinice lokalne i regionalne samouprave s područja UAS.
Prihvatljive aktivnosti:
• Pružanje savjetodavne i mentorske podrške MSP-ima, uključujući podršku aktivnostima razvoja, uspostavljanja, organizacije, koordinacije i/ili podizanja kvalitete usluga MSP-ova 
• Aktivnosti jačanja stručnih kompetencija i kapaciteta PPI-a za potrebe pružanja visokokvalitetnih usluga za MSP-e 
• Aktivnosti promocije savjetodavnih usluga poduzetnicima
• Aktivnosti promidžbe i vidljivosti
• Upravljanje projektom i administracija
• Aktivnosti koje doprinose ostvarenju horizontalnih načela 
Ukupna alokacija sredstava:22.085.676,00 HRK.
Iznos potpore: Najniži iznos je 100.000,00 HRK, a najviši je 2.100.000,00 HRK.
Intenzitet potpore: do 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova.

Izvor: strukturnifondovi.hr


Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri provjeri prihvatljivosti na natječaj i pri izradi projektne dokumentacije, obratite nam se na INFO@arsillyrica.hr.