Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza

17.12.2018.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga “Inovacije novoosnovanih MSP-ova - II faza”, Referentna oznaka: KK.03.2.2.04, namijenjen mikro, malim i srednjim poduzećima. .Projektni prijedlozi podnosit će se putem sustava eFondovi u razdoblju od 15. veljače 2019. godine u 11:00 sati do 29. lipnja 2020. godine u 11:00 sati.
Važno: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je prvu izmjenu Poziva. Izmjene se odnose na nadopune prihvatljivih troškova i usklađivanje sa Pravilnikom o prihvatljivosti izdataka (NN 115/18) te na manje izmjene dokumentacije Poziva.  Više na poveznici.
Predmet poziva:
Ovim Pozivom će se poticati inovativnost novoosnovanih MSP-ova za uvođenje inovacija koje rezultiraju proizvodom/uslugom koja je novost na tržištu.
Prihvatljivi korisnici: Mikro, mali i srednji poduzetnici koji su osnovani najviše 36 mjeseci prije dana predaje projektnog prijedloga.
Napomena za korisnike: Potpora se ne odnosi na postojeća poduzeća koja će se zatvoriti i ponovno otvoriti. Poduzeća kontrolirana od strane vlasnika prethodno zatvorenih poduzeća ne mogu koristiti ovu potporu ukoliko je novo poduzeće operativno u istim ili srodnim sektorima kao i zatvorena tvrtka. Ovo ograničenje se odnosi na razdoblje od 12 (dvanaest) mjeseci od dana na koji je poduzeće zatvoreno.
Opći cilj: Poticanje novoosnovana MSP- ova na uspješno lansiranje proizvoda i usluga s potencijalom rasta i izvoza koji su novi na tržištu, s naglaskom na radikalne inovacije i znatno poboljšanje u komercijalizaciji proizvoda i usluga.
Ukupna alokacija sredstava: 150.000.000,00 HRK
Iznos potpore po pojedinom projektnom prijedlogu: Najniži iznos bespovratnih sredstava iznosi 150.000,00 kn, a najviši iznos 1.400.000,00 kn.
Intezitet potpore: Do 85% prihvatljivih troškova.
Prihvatljivi troškovi:
• Troškovi plaća osoblja: stručnog, tehničkog i pomoćnog osoblja, koje će raditi na projektu
• Neizravni troškovi nastali izravno kao posljedica provedbe istraživačkog projekta
• Troškove pripreme dokumentacije za prijavu
• Troškove upravljanja projektom
• Troškove savjetodavnih usluga i osposobljavanja djelatnika
• Troškovi ulaganja u materijalnu imovinu
• Troškovi ulaganja u nematerijalnu imovinu
• Troškovi usluga potrebnih za provedbu projektnih aktivnosti poput istraživanja i analize tržišta, testiranja proizvoda, izrade marketinškog plana, dizajna proizvoda, promociju proizvoda/usluga
• Revizija projekta

Izvor: efondovi.mrrfeu

Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri provjeri prihvatljivosti na natječaj i pri izradi projektne dokumentacije, obratite nam se na: INFO@arsillyrica.hr.

Dokumentacija