EU projekti


Nije da se ne usuđujemo jer je teško, već je teško jer se ne usuđujemo. Seneka

Usluge obuhvaćaju savjetodavnu pomoć klijentima u korištenju dostupnih izvora financiranja projektata putem fondova EU, kao i mogućnosti korištenja subvencija resornih ministarstava u Hrvatskoj:
 • Identificiranje mogućnosti izvora financiranja (Fundraising)
 • Razrada projektnih ideja u projektne prijedloge
 • Provjeru sposobnosti prijave organizacije na natječaje
 • Provjeru prihvatljivosti projektne ideje člana
 • Pronalazak projektnih partnera
 • Izrada i prijava projekata na natječaj
 • Izrada višegodišnjih strateških dokumenata korištenja EU fondova
 • Izrada baze projekata (project pipeline)
 • Projektni menadžment
 • Treninzi i obuka za izradu projektnih prijedloga i prijava za natječaje (in-house, tailor-made)
 • Evaluacija i monitoring
 • Lobiranje i povezivanje klijenata u EU.

Obratite se s povjerenjem za sva pitanja na INFO

Pratite novosti o natječajima na NOVOSTI AI ili se prijavite na AI NEWSLETTER kako bi ste na svoju e-adresu pravodobno dobili sve informacije.