Društveno odgovorno poslovanje tvrtke ARS ILLYRICA


Društveno odgovorno poslovanje (eng. Corporate Social Responsibility) je koncept u kojem poslovni subjekt odlučuje na dobrovoljnoj osnovi doprinositi boljem društvu i čišćem okolišu, u interakciji s ostalim dionicima.

Tvrtka ARS ILLYRICA i FC TEMPO svojim djelovanjem doprinosi kvaliteti života u široj zajednici, potpomažući projekte od društvene vrijednosti svojim angažmanom kroz poslovni konzalting, izradu projekata, strateški menadžement, potičući, ujedno, i druge na odgovorno ponašanje:

  • UOSII Udruga osoba s invaliditetom Imotski - izrada projekta "Poludnevni boravak djece s invaliditetom" za fond EIDHR  http://www.uosii.hr/
  • LUDENS TEATAR - kroz izradu i kreiranje strateškog nacrta rada Teatra Ludens 2012.-2015. http://www.ludensteatar.hr/
  • OTVORENA RAČUNALNA RADIONICA - održavanje treninga pisanje projekata udruge Otvorena računalna radionica http://www.orr.hr/
  • FC TEMPO - kroz besplatnu edukaciju i treniranje osoba slabijeg imovinskog stanja tijekom godine
  • KU CVIT U KAMENU - izrada projekta "IM4EU" za natječaj IPA INFO 2012.
  • KAZALIŠTE MORUZGVA - izrada projekta "Cultural trafficking - exchange culture instead of people" za EU natječaj INVESTING IN PEOPLE
  • KAZALIŠTE MORUZGVA - izrada i kreiranje strategije 2012.-2015. http://moruzgva.com/
  • LUDENS TEATAR - izrada projekta "Act in Fact(ory)" za EU natječaj INVESTING IN PEOPLE
  • UDRUGA ZA OČUVANJE BAŠTINE SPLITSKE ČAKAVŠTINE "MARKO UVODIĆ SPLIĆANIN" - izrada prijave za zaštitu splitskog govora (splitske čakavštine) u svojstvu nematerijalnog kulturnog dobra za Upravu za zaštitu kulturne baštine. Splitski govor je, temeljen ove prijave, upisan u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=3650
  • kao i mnoga druga savjetovanja i podrške pojedincima, udrugama i ustanovama!
Obratite nam se svojim upitom na info@arsillyrica.hr

Više o Društveno odgovornom poslovanju u Hrvatskoj na http://www.dop.hr/
Ili u EU http://www.csreurope.org/